Beartas teanga

Tá sé mar aidhm ag Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh (ARC) go mbeidh a láithreán gréasáin chomh h-inrochtana agus is féidir dá lucht úsáide. Ar an bhfáth sin, an t-ábhar ar fad atá ar an ngréasáin foilsítear ar a laghad i mBéarla agus i bhFraincís é, agus tá formhór an ábhair sin ar fáil i ngach aon teanga de chuid an Aontais. 

Cén teangacha a úsáidtear ar an láithreán gréasáin?

Baineann an láithreán gréasáin seo úsáid as 24 theanga oifigiúla an Aontais:

Béarla, Bulgáiris, Cróitis, Danmhairgis, Eastóinis, Fionlainnis, Fraincís, Gaeilge, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Laitvis, Liotuáinis, Máltais, Ollainis, Polainnis, Portaingéilis, Romáinis, Seicis, Slóivéinis, Slóvaicis, Spáinnis, Sualainnis agus Ungáiris.

Cén chaoi a n-úsáidtear teangacha ar láithreán gréasáin na Comhairle?

Baineann an láithreán gréasáin úsáid as 3 bheartas teanga éagsúil:

  1. ábhar a fhoilsítear i 24 theanga oifigiúla an Aontais
  2. ábhar a fhoilsítear i mBéarla agus i bhFraincís amháin
  3. ábhar a fhoilsítear i mBéarla, i bhFraincís agus in aon teanga ábhartha eile

Is é an beartas teanga réamhshocraithe go bhfoilsítear an t-ábhar uile i ngach teanga de chuid an Aontais ag an am céanna. Áirítear leis sin doiciméid oifigiúla i clár poiblí na Comhairle.

An t-aon eisceacht ar an riail sin is ea an t-ábhar a fhoilsítear sa roinn 'cruinnithe' nó sa roinn 'preas' ar an láithreán gréasáin.

Cruinnithe

I mBéarla agus i bhFraincís amháin a fhoilsítear na mionsonraí maidir le cruinnithe fhoirmíochtaí na Comhairle. Mar sin féin, cuirtear faisnéis bhunúsach maidir leis an gcruinniú, amhail an dáta, an láthair agus príomhphointí an phlé ar fáil i ngach teanga de chuid an Aontais. Foilsítear achoimre ghearr ar chruinnithe fhoirmíochtaí uile na Comhairle agus ar na cruinnithe uile a bhíonn ag an nGrúpa Euro i ngach teanga ag deireadh an chruinnithe.

Foilsítear faisnéis maidir le cruinnithe na Comhairle Eorpaí i ngach teanga de chuid an Aontais, seachas nuashonruithe a dhéantar le linn an chruinnithe, a chuirtear ar fáil i mBéarla agus i bhFraincís.

Táirgí preasa

De bharr gur dírithe ar shaineolaithe amháin atá cuid de na táirgí preasa, ní dhéantar iad a fhoilsiú ach i mBéarla agus i bhFraincís. Áirítear leis sin:

  • ráitis ón nGrúpa Euro agus ó Uachtarán an Ghrúpa Euro
  • ráitis thar ceann an Aontais Eorpaigh ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála 
  • pleanáil choícísiúil don oifig preas
  • fógraí comlairliúcháin do na meáin a fhoilsítear roimh ócáidí ar leith, amhail cruinnithe mullaigh le tíortha nach Ballstáit de chuid an Aontais iad
  • ráitis, barúlacha agus óráidí a thugann Uachtarán na Comhairle Eorpaí - foilsítear iad seo go minic i dteangacha ábhartha eile, ag brath ar a n-ábhar

De bharr gur gá faisnéis a chur in iúl don phreas go tapa maidir le saincheisteanna ar leith, foilsítear preaseisiúintí i dtosach ina dteanga bhunaidh sula n-aistrítear iad go dtí an 23 theanga oifigiúla eile. Déanann muid dianiarracht leaganacha aistrithe a fhoilsiú chomh tapa agus is féidir i ndiaidh an bhunleagain, agus foilsítear leagan gach teanga de réir mar a bhíonn sé ar fáil.

Cén fáth nach féidir liom teacht ar fhaisnéis i mo theangasa?

Díríonn Ardrúnaíocht na Comhairle Eorpaí ar an méid is mó faisnéise atá cothrom le dáta a chur ar fáil d'úsáideoirí an láithreáin sa teanga is fearr a thuigeann siad.

Mar sin féin, tá teorainn leis an mbuiséad agus na hacmhainní aistriúcháin atá ar fáil dúinn. Ar an drochuair, ciallaíonn sé sin nach féidir linn ár n-ábhar ar fad a aistriú go gach teanga de chuid an Aontais. Mar sin díríonn muid ár n-iarrachtaí le cinntiú go mbíonn príomhábhar ar fáil i ngach teanga ag an am céanna, agus teorainn a chur le líon na dteangacha i gcás ábhair atá dírithe ar lucht léite saineolach, ar nós an phreasa.

Cé nach mbeidh fáil ar roinnt d'ábhar an láithreáin gréasáin i do theanga féin, is féidir teacht ar reachtaíocht an Aontais agus doiciméid oifigiúla na Comhairle agus na Comhairle Eorpaí i 24 theanga oifigiúla uile an Aontais tríd an gclár poiblí.