Fothaí RSS

Cad is RSS ann?

Giorrúchán ar Really Simple Syndication (Sindeacáitiú Simplithe Dáiríre) is ea RSS agus is cur síos é ar mhodh chun faisnéis a chur ar fáil i bhformáid atá inléite ag meaisín. Cuireann an RSS ar chumas úsáideoirí suibscríobh a dhéanamh ar théacsanna sonracha suíomh gréasáin nó ar chomhaid ilmheán, agus orthu siúd amháin.

Tríd an RSS, is féidir an t-ábhar suibscríofa a lódáil go huathoibríoch ar ríomhaire an úsáideora nó a lódáil ar shuímh ghréasáin, agus soláthraítear amhlaidh an fhaisnéis is déanaí go háisiúil don suibscríobhaí.

Céard atá ag teastáil chun suibscríobh don fhoth RSS?

Chun suibscríobh a dhéanamh ar fhotha RSS, beidh gá agat le léitheoir RSS; tá roinnt acu le fáil saor in aisce ar an Idirlíon agus is féidir cumraíocht leithleach a dhéanamh orthu. Tá an ghné sin ag na leaganacha is déanaí de na brabhsálaithe. Cuireann siad ar chumas daoine cinneadh a dhéanamh cé acu foinsí ba cheart a léamh.

Taispeánann an léitheoir an teideal nó, de rogha air sin, an chéad chúpla líne d'alt. Ceadaíonn nasc a bheidh ag gabháil leis sin don suibscríobhaí an t-alt iomlán a oscailt sa bhrabhsálaí.

Conas suibscríobh?

Tig leat suibscríobh chuig fothaí RSS i dteanga an leathanaigh a ndéanfaidh tú cuairt air. Más mian leat suibscríobh chuig fothaí teanga eile, ba chóir úsáid a bhaint as liosta na dteangacha ar barr ar thaobh na láimhe deise, chun an teanga is rogha leat a roghnú.

Féadfaidh tú suibscríobh do na fothaí RSS atá ar fáil ar láithreán greasáin na Comhairle trí ghliogáil ar naisc ón liosta thíos.

Fothaí atá ar fáil

Cruinnithe

1. Foirmíochtaí na Comhairle

2. Cruinnithe na Comhairle Eorpaí

3. Cruinnithe mullaigh idirnáisiúnta

4. Cruinnithe an Ghrúpa Euro

5. Cruinnithe Mullaigh Euro

6 Cruinnithe Coreper

7. Na meithleacha de réir fhoirmíocht na Comhairle

9. Cruinnithe na gCoistí

Doiciméid de chuid na Comhairle ón gClár Poiblí

1. Clár oibre na gCruinnithe:

2. Na doiciméid is déanaí

3. Achoimre ar Ghníomhartha na Comhairle

4. Miontuairiscí na Comhairle:

5. Ábhair: