Teagmháil

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Teil: +32 22816111
Facs: +32 22816934

Fiosruithe ginearálta

Seirbhís Faisnéise don Phobal

Teil: +32 22815650

Facs: +32 22814977

Tabhair cuairt ar an gComhairle

Seirbhís Cuairteanna

Teil: +32 22812140

Fiosruithe ó na meáin

Preasoifig

Teil: +32 22816319

Seol ríomhphost

An Lárionad Preasa

Teil: +32 22819000

Seol ríomhphost

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Ardrúnaíocht an Uachtaráin

Seol ríomhphost

Baill foirne