Foirgnimh na Comhairle

Ardrúnaíocht

Roimhe seo, bhí riarachán na Comhairle, Ardrúnaíocht na Comhairle, scaipthe idir roinnt foirgnimh ar fud na Bruiséile. Ar mhaithe leis an bhfeidhmiú inmheánach agus na costais a chuíchóiriú, dhréachtaigh Comhairle an Aontais Eorpaigh clár foirgneamh arb é is cuspóir dó obair riaracháin agus cruinnithe uile na hInstitiúide a thabhairt le chéile i líon níos lú foirgneamh in aice láimhe.

D'oibrigh an clár foirgneamh seo freisin mar fhreagairt ar na riachtanais fheidhmiúla a bhí ag teacht chun cinn:

  • an cinneadh a rinne an Chomhairle Eorpach a cuid cruinnithe go léir a thionól sa Bhruiséil, in ionad an chórais uainíochta roimhe sin de réir Ballstáit
  • méadú an Aontais, 13 thír nua san áireamh laistigh de 10 mbliana
  • glacadh Chonradh Liospóin, lenar cruthaíodh an post 'Uachtarán buan' ar an gComhairle Eorpach

Rinneadh an tÁras Justus Lipsius atá ann anois a athmhúnlú go páirteach agus fuarthas foirgneamh nua, Áras Lex, chun freastal ar líon méadaitheach na n-aonad aistriúcháin. Tá oibreacha ar bun i gcónaí chun foirgneamh nua a thógáil, Áras Europa, ina mbeidh cruinnithe de chuid na Comhairle agus na Comhairle Eorpaí ar siúl.

Áras Justus Lipsius

Ón mbliain 1995 i leith, ba é Áras Justus Lipsius ceanncheathrú Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus Ardrúnaíocht na Comhairle. Le teacht i bhfeidhm Chonradh Nice, tosaíodh ar chruinnithe na Comhairle Eorpaí a óstáil ann ar bhonn sealadach. Beidh cruinnithe de chuid Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus na Comhairle Eorpaí á n-aistriú chuig Áras Europa nuair a bheidh sé críochnaithe.

Áras Lex

Ó 2007 i leith, tá seirbhís aistriúcháin Ardrúnaíocht na Comhairle lonnaithe in Áras Lex. Bhí na haonaid bunaithe roimhe seo i bhfoirgnimh éagsúla ar fud na Bruiséile. In Áras Lex, tugtar na haonaid teanga go léir le chéile faoi aon díon amháin leis na haonaid nua a bunaíodh nuair a tháinig méadú ar an Aontas.

Áras Europa

Is in Áras Europa a bheidh cruinnithe den Chomhairle Eorpach, de Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus de chomhlachtaí eile ardleibhéil amach anseo. Beidh sé ag feidhmiú faoi lánseol go luath sa bhliain 2017.

Foirgnimh eile

Info Point Europa

Déanann an Chomhairle agus an Coimisiún comhbhainistiú ar an lárionad faisnéise don phobal ansin.

Ionad Comhdhála na hEorpa (Lucsamburg)

Ag cloí leis na rialacha a leagtar amach sna Conarthaí, is i Lucsamburg a bhíonn cruinnithe ag Comhairle an Aontais Eorpaigh i mí Aibreáin, i mí an Mheithimh agus i mí Dheireadh Fómhair. Le linn na míonna sin, faigheann an Chomhairle Ionad Comhdhála na hEorpa ar cíos ó Rialtas Lucsamburg.

Overijse

Is é seo foirgneamh lárnach stórála na hArdrúnaíochta, i ndeisceart na Bruiséile. Tá trí halla ann agus tuairim is 5000 m2 atá in achar iomlán an dromchla.