Fiosruithe ginearálta

Ardrúnaíocht

Ceisteanna faoin gComhairle Eorpach agus faoin gComhairle

Is féidir ceisteanna ginearálta faoi eagrú, obair agus gníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle a chur ar an tseirbhís um fhaisnéis don phobal. Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir leis an tseirbhís sin comhairle dlí a sholáthar ná trácht a dhéanamh ar shaincheisteanna sonracha.

An bealach chun do cheist a chur isteach

 • Cuir glaoch ar: +32 22815650
 • Cuir facs chuig: +32 22814977
 • Scríobh chuig:
  Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh
  DGF - An tSeirbhís um Fhaisnéis don Phobal
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel/An Bhruiséil
  Belgique/België/An Bheilg

Is féidir leat do cheist a chur isteach i dteanga ar bith de 24 theanga oifigiúla an AE. Tabharfaimid freagra ar do cheist laistigh de 15 lá oibre.

Nós imeachta gearáin

Déanaimid ár ndícheall seirbhís den chaighdeán is airde a thairiscint.

I gcás ina measann tú, maidir leis an teagmháil a bhí agat nó an comhfhreagras a rinne tú le seirbhísí Ardrúnaíocht an Comhairle, go raibh tú faoi réir drochriaracháin, moltar duit go bhfuil sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach. Mar sin féin, sular féidir leis an Ombudsman gearán a ghlacadh uait, is gá a bhfuil ag dó na geirbe agat a ardú leis an tseirbhís de chuid Chomhairle an Aontais Eorpaigh a bhí ag déileáil le d’iarraidh tosaigh.

Féachfaimid le cúis do mhíshástachta a réiteach, a mhéid is féidir sin a dhéanamh agus de réir mar is iomchuí.