Foirmíocht na Comhairle Gnóthaí Ginearálta

Comhairle AE

Is í an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta a chomhordaíonn an t-ullmhúchán a dhéantar do na cruinnithe a bhíonn ag an gComhairle Eorpach. Tá an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta freagrach as roinnt réimsí beartais trasghearrtha freisin.

Conas a oibríonn an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta?

Is iad na hAirí Gnóthaí Eorpacha ó na Ballstáit ar fad a bhíonn ar an gComhairle Gnóthaí Ginearálta den chuid is mó. Go hiondúil, is é an coimisinéir a bhfuil caidreamh idirinstitiúideach de chúram air a dhéanann ionadaíocht thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh, ag brath ar an ábhar a bhíonn faoi chaibidil.

Uair sa mhí a thionóltar cruinnithe na Comhairle Gnóthaí Ginearálta.

An Chomhairle Eorpach

Is í an Chomhairle Eorpach an institiúid atá freagrach as treoir pholaitiúil agus tosaíochtaí an Aontais a shainiú

Maidir leis an gComhairle Gnóthaí Ginearálta

Bíonn de chúram ar an gComhairle Gnóthaí Ginearálta comhsheasmhacht a áirithiú san obair a dhéanann foirmíochtaí uile na Comhairle. Ullmhaíonn sí na cruinnithe a bhíonn ag an gComhairle Eorpach (cruinnithe chinn stáit nó rialtais Bhallstáit AE) agus déanann an obair leantach a bhaineann leo sin.

Bíonn roinnt réimsí beartais trasghearrtha de chúram uirthi, lena n-áirítear méadú an Aontais Eorpaigh agus caibidlíocht faoi aontachas, glacadh an chreata airgeadais ilbhliantúil (plean bhuiséad 7 mbliana an Aontais Eorpaigh), an beartas comhtháthaithe, ábhair a bhaineann le leagan amach institiúideach an Aontais agus aon sainchomhad a chuireann an Chomhairle Eorpach ar a hiontaoibh.

Tosaíochtaí na Comhairle Gnóthaí Ginearálta le linn Uachtaránacht na hEastóine

An Chomhairle Gnóthaí Ginearálta

Leanfaidh Uachtaránacht na hEastóine leis an bplé ar thodhchaí an Aontais Eorpaigh agus ar na bealaí is féidir riachtanais agus leasanna shaoránaigh an Aontais a chosaint.

Leanfaidh an Uachtaránacht den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr a chur chun feidhme chun an próiseas reachtaíochta a fheabhsú le go mbeidh an próiseas níos éasca agus níos éifeachtaí.

Táthar ag súil go mbeifear in ann dearbhú comhpháirteach idir Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún Eorpach agus an Chomhairle Eorpach maidir le tosaíochtaí reachtacha don bhliain 2018 a chomhaontú le linn na huachtaránachta.

Oibreoidh an uachtaránacht chun teacht ar chomhaontú idirinstitiúideach ar an gclár trédhearcachta éigeantach freisin.

Chomh maith leis sin, tá sé mar aidhm ag Uachtaránacht na hEastóine leanúint den phlé ar phrionsabail na smachta reachta agus ar chosaint na smachta sin freisin, lena n-áirítear idirphlé a dhéanfaidh an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta ar an smacht reachta.

Leanfaidh an Uachtaránacht leis an méadú ar an Aontas faoi chuimsiú níos leithne na slándála, na cobhsaíochta, an daonlathais agus na smachta reachta san Eoraip.

Leis an bhformáid comhtháthaithe, pléifidh an Uachtaránacht torthaí an bheartais chomhtháthaithe chomh maith le cur chun feidhme agus todhchaí an bheartais, bunaithe ar an seachtú tuarascáil ón gCoimisiún maidir leis an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, páipeir plé, taighde a foilsíodh agus plé a rinneadh roimhe seo i bhfoirmíochtaí eile de chuid na Comhairle.

An Chomhairle Gnóthaí Ginearálta (Airt. 50)

Pléifidh na hairí, a thiocfaidh le chéile i bhformáid nua EU27, ceisteanna a bhaineann le Brexit ag an gComhairle Gnóthaí Ginearálta (Airt. 50).

Idir na cruinnithe den Chomhairle Eorpach (Airt.50), áiritheoidh an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta (Airt. 50) go ndéantar an chaibidlíocht i gcomhréir leis na treoirlínte ón gComhairle Eorpach agus treoracha caibidlíochta na Comhairle.

Tá sé mar aidhm ag uachtaránacht na hEastóine aontacht na 27 mBallstát a chosaint agus chun éascú a dhéanamh ar theacht ar chomhaontú leis an Ríocht Aontaithe.