Is comhlacht neamhfhoirmiúil é an Grúpa Euro ina bpléann Airí an limistéir euro ábhair a bhaineann lena bhfreagrachtaí comhpháirteacha maidir leis an euro. 

Cúraimí

Is é príomhchúram an chomhlachta dlúthchomhar i ndáil le beartais eacnamaíocha a áirithiú i measc Bhallstáit an limistéir euro. Tá sé mar aidhm freisin aige dálaí a sporadh lena réadófar fás eacnamaíoch níos láidre.

Bíonn an Grúpa Euro freagrach freisin as Cruinnithe Mullaigh faoin Euro a ullmhú agus as an obair a leanann iad.

Cruinnithe

De ghnáth, tagann an Grúpa Euro le chéile uair sa mhí, an lá roimh Chruinniú na Comhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais. Bíonn an Coimisinéir do Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, do Chánachas agus do Chustaim agus Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh rannpháirteach i gcruinnithe an Ghrúpa Euro freisin.

Tionóladh céad chruinniú neamhfhoirmiúil Airí Airgeadais thíortha an limistéir Euro an 4 Meitheamh 1998 i Château de Senningen i Lucsamburg.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

An tUachtarán

Toghann an Grúpa Euro a Uachtarán le haghaidh téarma 2.5 bhliain trí thromlach simplí de na vótaí. Is é Jeroen Dijsselbloem an tUachtarán atá ann faoi láthair.  Atoghadh é don dara téarma sa phost an 13 Iúil 2015. Is é Jeroen Dijsselbloem Aire Airgeadais na hÍsiltíre.

An clár oibre

Glacann an Grúpa Euro a chlár oibre gach 6 mhí. Sainítear na príomhréimsí tosaíochta sa chlár agus leagtar síos na réamhchláir oibre do na cruinnithe a bheidh ag an nGrúpa Euro amach anseo.  

Dul isteach sa limistéar euro

Chun go mbeidh siad in ann dul isteach sa limistéar euro ní mór do Bhallstáit AE na 'critéir chóineasaithe' a chomhlíonadh. Is coinníollacha eacnamaíocha agus dlíthiúla a comhaontaíodh i gConradh Maastricht i 1992 iad sin agus tugtar 'critéir Maastricht' orthu freisin.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh an cinneadh deireanach maidir le tír AE a bheith ag dul isteach sa limistéar euro, bunaithe ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i mbun comhairliúcháin le Parlaimint na hEorpa.

 

Dul isteach sa limistéar euro

Chun go mbeidh siad in ann dul isteach sa limistéar euro ní mór do Bhallstáit AE na 'critéir chóineasaithe' a chomhlíonadh. Is coinníollacha eacnamaíocha agus dlíthiúla a comhaontaíodh i gConradh Maastricht i 1992 iad sin agus tugtar 'critéir Maastricht' orthu freisin.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh an cinneadh deireanach maidir le tír AE a bheith ag dul isteach sa limistéar euro, bunaithe ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i mbun comhairliúcháin le Parlaimint na hEorpa.