Meitheal an Ghrúpa Euro

an Grúpa Euro

Comhlacht ullmhúcháin is ea Meitheal an Ghrúpa Euro ar a bhfuil ionadaithe ó Bhallstáit an limistéir euro atá ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais, agus ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach agus ón mBanc Ceannais Eorpach.

Tugann sí cúnamh don Ghrúpa Euro agus dá Uachtarán araon agus plé na n-Airí á ullmhú acu. 

Tagann an mheitheal le chéile uair amháin sa mhí go hiondúil, roimh na cruinnithe a bhíonn ag an nGrúpa Euro.

Uachtarán na Meithle 

Toghann comhaltaí Mheitheal an Ghrúpa Euro Uachtarán ar feadh tréimhse dhá bhliain, agus féadfar síneadh a chur leis an tréimhse sin. 

Is in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil atá oifig Uachtarán na Meithle. 

Is é Thomas Wieseratá mar Uachtarán ar Mheitheal an Ghrúpa Euro ó mhí Eanáir 2012 i leith, agus is é atá mar Uachtarán freisin ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais.