Jeroen Dijsselbloem, Uachtarán an Ghrúpa Euro

07/04/2017 Cruinniú

Ag an gcruinniú a bheidh aige i Vaileite (Málta) ar an 7 Aibreán, cuireadh an Grúpa Euro ar an eolas faoin dul chun cinn a rinneadh sa dara hathbhreithniú ar chlár coigeartaithe eacnamaíoch na Gréige agus faoin athbhreithniú iarchláir ba dhéanaí a rinneadh sa Chipir. Rinne sé plé ar an gcaoi chun dlús a chur leis an infheistíocht sa limistéar euro freisin agus thug sé éisteacht d’údaráis mhaoirseachta agus réitigh an aontais baincéireachta agus tuarascálacha bliantúla á dtabhairt acu.

Ról

Bíonn uachtarán an Ghrúpa Euro ina chathaoirleach ar chruinnithe an Ghrúpa Euro, ullmhaíonn sé an clár oibre fadtéarmach agus déanann ionadaíocht thar ceann an Ghrúpa Euro i bhfóraim idirnáisiúnta.

Beathaisnéis

Tá Jeroen Dijsselbloem ina Uachtarán ar an nGrúpa Euro ón 21 Eanáir 2013 i leith. Atoghadh é don dara téarma sa phost sin ar an 13 Iúil 2015.

Ráiteas misin

Aidhmeanna, spriocanna agus tosaíochtaí an Ghrúpa Euro le linn uachtaránacht Jeroen Dijsselbloem.