Jeroen Dijsselbloem, Uachtarán an Ghrúpa Euro

15/09/2017 Cruinniú

Ag an gcruinniú a bhí aige ar an 15 Meán Fómhair, cuireadh an Grúpa Euro ar an eolas faoin dul chun cinn sna himeachtaí maidir le clár coigeartaithe eacnamaíoch na Gréige atá ar bun i gcónaí. Bhí plé ginearálta ag na hairí freisin maidir leis an athléimneacht eacnamaíoch a mhéadú san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.

Ról

Bíonn uachtarán an Ghrúpa Euro ina chathaoirleach ar chruinnithe an Ghrúpa Euro, ullmhaíonn sé an clár oibre fadtéarmach agus déanann ionadaíocht thar ceann an Ghrúpa Euro i bhfóraim idirnáisiúnta.

Beathaisnéis

Tá Jeroen Dijsselbloem ina Uachtarán ar an nGrúpa Euro ón 21 Eanáir 2013 i leith. Atoghadh é don dara téarma sa phost sin ar an 13 Iúil 2015.

Ráiteas misin

Aidhmeanna, spriocanna agus tosaíochtaí an Ghrúpa Euro le linn uachtaránacht Jeroen Dijsselbloem.