Jeroen Dijsselbloem, Uachtarán an Ghrúpa Euro

© L.Kazan / Fotolia 22/05/2017 Cruinniú

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro an dul chun cinn a rinneadh le clár na Gréige agus chuir sé tús leis an bplé ar inbhuanaitheacht fhiachas poiblí na Gréige. Tá sé d'aidhm ag an ngrúpa teacht ar chonclúid ag an gcruinniú a bheidh ann i mí an Mheithimh. Rinne na hAirí athbhreithniú freisin ar an staid eacnamaíoch sa limistéar euro agus cuireadh ar an eolas iad maidir le faireachas iarchláir sa Spáinn.

Ról

Bíonn uachtarán an Ghrúpa Euro ina chathaoirleach ar chruinnithe an Ghrúpa Euro, ullmhaíonn sé an clár oibre fadtéarmach agus déanann ionadaíocht thar ceann an Ghrúpa Euro i bhfóraim idirnáisiúnta.

Beathaisnéis

Tá Jeroen Dijsselbloem ina Uachtarán ar an nGrúpa Euro ón 21 Eanáir 2013 i leith. Atoghadh é don dara téarma sa phost sin ar an 13 Iúil 2015.

Ráiteas misin

Aidhmeanna, spriocanna agus tosaíochtaí an Ghrúpa Euro le linn uachtaránacht Jeroen Dijsselbloem.