Jeroen Dijsselbloem, Uachtarán an Ghrúpa Euro

10/07/2017 Cruinniú

Phléigh an Grúpa Euro creataí dócmhainneachta sa limistéar euro chomh maith le staid fioscach an limistéir euro. Tugadh eolas don ghrúpa ar fhorbairtí a tharla le deireanas in earnáil na baincéireachta agus ar phríomhthorthaí an tseachtú misean faireachais iarchláir go hÉirinn.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

Ról

Bíonn uachtarán an Ghrúpa Euro ina chathaoirleach ar chruinnithe an Ghrúpa Euro, ullmhaíonn sé an clár oibre fadtéarmach agus déanann ionadaíocht thar ceann an Ghrúpa Euro i bhfóraim idirnáisiúnta.

Beathaisnéis

Tá Jeroen Dijsselbloem ina Uachtarán ar an nGrúpa Euro ón 21 Eanáir 2013 i leith. Atoghadh é don dara téarma sa phost sin ar an 13 Iúil 2015.

Ráiteas misin

Aidhmeanna, spriocanna agus tosaíochtaí an Ghrúpa Euro le linn uachtaránacht Jeroen Dijsselbloem.