Comhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle

Comhairle AE

Faigheann an Chomhairle cúnamh ó Choiste de Bhuanionadaithe de Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Coreper) agus ó níos mó ná 150 meitheal agus coiste ardspeisialaithe, ar a dtugtar 'comhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle'.

Is féidir na comhlachtaí ullmhúcháin a roinnt ina 2 phríomhchatagóir:

  1. Coistí a bhunaítear leis na conarthaí, cinntí idir-rialtasacha nó le gníomh ón gComhairle - bíonn siad buan den chuid is mó agus bíonn cathaoirleach ceaptha nó tofa orthu go minic
  2. Coistí agus meithleacha a bhunaíonn Coreper - pléann siad sin le hábhair atá an-sonrach agus is é toscaire na tíre a bhfuil uachtaránacht rothlach 6-mhí na Comhairle aici atá ina chathaoirleach orthu.

Chomh maith leis sin, is féidir coistí ad hoc a chruthú a bhfuil sprioc ar leith acu agus cuirtear deireadh leo arís nuair a bhíonn a gcuid oibre déanta.