Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Bhunaigh Ecofin an Mheitheal um an gCód Iompair (Cánachas Gnó) an 9 Márta 1998. Is é is mó a bhíonn ar bun aici measúnú a dhéanamh ar na bearta cánach a thagann faoi raon feidhme an chóid iompair (a glacadh i mí na Nollag 1997) le haghaidh cánachais gnó agus maoirsiú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil faoi na bearta sin.

Ní ionstraim cheangailteach í an cód iompair ach, mar sin féin, ní mór do na Ballstáit gealltanas a thabhairt i leith an méid seo a leanas, le go nglacfar é:

  • deireadh a chur leis na bearta cánach sin arb ionann iad agus iomaíochas díobhálach cánach 
  • nach dtabharfar isteach bearta nua ar a gcuma amach anseo

Seo a leanas a bhíonn ar bun ag an meitheal den chuid is mó:

  • rialacha frithmhí-úsáide
  • trédhearcacht agus malartú faisnéise i dtaca le praghsáil aistrithe
  • cleachtais riaracháin 
  • cur chun cinn phrionsabail an chóid iompair i dtíortha nach baill den Aontas iad

Bunaíodh an Foghrúpa Frithmhí-úsáide faoi Uachtaránacht na hÉireann ar an gComhairle in 2013. Tuairiscíonn sé don Mheitheal um an gCód Iompair agus bíonn sé i mbun socruithe hibrideacha.