Coreper II

Comhairle AE

Is iad buanionadaithe gach Ballstáit atá ina gcomhaltaí de Coreper II. Is é buanionadaí na tíre a bhfuil uachtaránacht na Comhairle Gnóthaí Eachtracha aici a dhéanann cathaoirleacht ar na cruinnithe.

Ról

Comhordaíonn agus ullmhaíonn Coreper II obair ceithre cinn d'fhoirmíochtaí na Comhairle:

  • gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais
  • gnóthaí eachtracha
  • gnóthaí ginearálta
  • ceartas agus gnóthaí Baile

Is í 'Meitheal Antici' a ullmhaíonn obair Coreper II. Cuidíonn an grúpa neamhfhoirmiúil sin le seasamh thoscaireachtaí na mBallstát éagsúil ag an gcruinniú Coreper a shocrú.

Coreper: céard é féin?

Is éard atá in Coreper Coiste Bhuanionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh. Mínítear ról agus comhdhéanamh fhoirmíochtaí éagsúla an Choiste in Airteagal 240(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Is é Coreper príomhchomhlacht ullmhúcháin na Comhairle. Caithfidh Coreper gach ábhar ar chlár oibre na Comhairle (ach amháin roinnt ábhar i réimse na talmhaíochta) a fheiceáil roimh ré, mura gcinneann an Chomhairle a mhalairt.

comhlacht cinnteoireachta de chuid an Aontais é, agus is féidir leis an gComhairle féachaint arís ar aon chomhaontú a dtagann Coreper air, óir is ag an gComhairle féin amháin atá an chumhacht cinntí a dhéanamh.

Príomhchúraimí

  • comhordaíonn sé agus ullmhaíonn sé obair fhoirmíochtaí éagsúla na Comhairle
  • áirithíonn sé comhleanúnachas i mbeartais an Aontais Eorpaigh
  • tagann sé ar chomhaontuithe agus ar chomhréitigh, agus caithfear iadsan a chur faoi bhráid na Comhairle ansin lena nglacadh

Comhdhéanamh agus foirmíochtaí

Is iad na 'buanionadaithe' ó gach Ballstát atá ina gcomhaltaí de Coreper, agus is éard atá sa bhuanionadaí ar ndóigh ná ambasadóir an Bhallstáit chuig an Aontas Eorpach. Cuireann siad seasamh a rialtais i láthair.

Tagann an dá Coreper (Coreper I agus II) le chéile gach seachtain.