Cén dóigh a vótálann an Chomhairle?

Ag brath ar an gceist atá á plé, déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh a cinntí trí:

  • thromlach simplithe (vótálann 15 Bhallstát i bhfabhar)
  • thromlach cáilithe (vótálann 55% de na Ballstáit i bhfabhar), nó
  • vóta d'aon toil (tá na vótaí uile i bhfabhar)

Ní féidir leis an gComhairle vótáil ach amháin má tá formhór a comhaltaí i láthair. Ní féidir comhalta den Chomhairle gníomhú ar son níos mó ná comhalta amháin eile.

Is féidir leis an gComhairle vótáil ar ghníomh reachtach 8 seachtaine tar éis an dáta a gcuirtear an dréachtghníomh chuig na parlaimintí náisiúnta chun go scrúdóidh siad é. Bíonn ar na parlaimintí náisiúnta cinneadh a dhéanamh an gcomhlíonann an dréacht-reachtaíocht prionsabal na coimhdeachta. Is féidir vótáil a dhéanamh níos túisce ach i gcásanna práinneacha amháin.

Is é Uachtarán na Comhairle a chuireann tús leis an vótáil. Is féidir le comhalta den Chomhairle agus den Choimisiún tús a chur leis an nós imeachta vótála freisin, ach bíonn ar thromlach de chomhaltaí na Comhairle an tionscnamh sin a fhormheas.

Cuirtear torthaí vótáil na Comhairle ar fáil don phobal go huathoibríoch nuair is ina cáil mar reachtóir atá sí ag gníomhú.

Más mian le comhalta nóta míniúcháin a chur leis an vóta, cuirfear an nóta sin ar fáil don phobal, más gníomh dlíthiúil atá á ghlacadh. I gcásanna eile, nuair nach bhfoilsítear míniúcháin ar vótáil go huathoibríoch, is féidir iad a chur ar fáil don phobal má iarrann an t-údar amhlaidh.

I gcás nach reachtóir é an Chomhairle, is féidir freisin na torthaí vótála agus míniúcháin ar vótáil a chur ar fáil don phobal trí chinneadh d'aon toil ón gComhairle. Féadfaidh comhaltaí na Comhairle agus an Choimisiúin ráitis a dhéanamh agus a iarraidh go gcuirfí i miontuairiscí na Comhairle iad. Níl aon éifeacht dlí ag ráitis den sórt sin ach is ionstraim pholaitiúil iad le gur fusa a bheidh sé cinntí a dhéanamh.