Tromlach simplí

Comhairle AE

Bíonn tromlach simplí ann má chaitheann ar a laghad 15 chomhalta de chuid na Comhairle vóta i bhfabhar an rúin.

Déanann an Chomhairle cinntí le tromlach simplí:

  • in ábhair nós imeachta, amhail a rialacha nós imeachta féin a ghlacadh agus eagrú a hArdrúnaíochta, glacadh na rialacha lena rialaítear na coistí dá bhforáiltear sna conarthaí
  • chun a iarraidh ar an gCoimisiún staidéar a dhéanamh nó tograí a thíolacadh