Aontoilíocht

Comhairle AE

Bíonn ar an gComhairle vótáil d'aon toil ar roinnt ábhar éagsúil a mheasann na Ballstáit a bheith íogair. Mar shampla:

  • an comhbheartas eachtrach agus slándála (seachas cásanna áirithe a shainítear go grinn agus lena gceanglaítear tromlach cáilithe, e.g. ionadaí speisialta a cheapadh)
  • saoránacht (cearta nua a dheonú do shaoránaigh de chuid an Aontais)
  • Ballraíocht san Aontas
  • comhchuibhiú na reachtaíochta náisiúnta maidir le cánachas neamhdhíreach
  • Airgeadas an Aontais (acmhainní dílse, an creat airgeadais ilbhliantúil)
  • forálacha áirithe i réimse an cheartais agus gnóthaí baile (an t-ionchúisitheoir Eorpach, an dlí teaghlaigh, an comhar oibríochtúil póilíneachta, etc.)
  • an reachtaíocht náisiúnta a chomhchuibhiú i réimse na slándála sóisialta agus na cosanta sóisialta.

De bhreis air sin, cuirtear de cheangal ar an gComhairle vótáil d'aon toil chun imeacht ón togra ón gCoimisiún nuair nach féidir leis an gCoimisiún comhaontú leis na leasuithe a rinneadh ar an togra uaidh. Níl feidhm ag an riail sin maidir le gníomhartha a chaithfidh an Chomhairle a ghlacadh ar mholadh ón gCoimisiún, mar shampla, gníomhartha i réimse an chomhair eacnamaíoch.

Faoin vótáil d'aon toil, ní dhéantar, le staonadh, cosc a chur ar chinneadh a dhéanamh.