Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

An gnáthnós imeachta reachtach

Faightear faisnéis sa chlár sin faoi ghníomhartha reachtacha an Aontais Eorpaigh a glacadh faoin ngnáthnós imeachta reachtach, ar a dtugtar 'comhchinnteoireacht' freisin. Léirítear ann na nósanna imeachta leanúnacha agus na nósanna imeachta atá curtha i gcrích.

Faightear eolas sa bhunachar sonraí faoi gach céim i ndáil le gach comhad reachtach, de réir mar a théann an comhad tríd an ngnáthnós imeachta reachtach. Áirítear sa mhéid sin:

  • An togra ón gCoimisiún
  • Seasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh 
  • Seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh agus seasamh Pharlaimint na hEorpa ar an dara léamh
  • Seasamh na Comhairle ar an dara léamh
  • idir-réitigh (i gcás easaontais)
  • nasc chuig an ngníomh a glacadh 
  • dáta an tsínithe
  • uimhir thagartha an téacs a chuardach in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Más rud é gur glacadh an gníomh cheana féin, cuirtear nasc chuig an téacs iomlán agus dáta an tsínithe ar fáil. B'fhéidir go bhfuil nasc chuig na seasaimh ar léamha ar fáil freisin.

Ardrúnaíocht

de réir sainchomhaid

Cuir isteach an cód atá á lorg, e.g. 96/0112
agus/nó eochairfhocal ó theideal an chomhaid ábhartha, e.g. jeunesse