Cuardaigh gníomhartha reachtacha faoi 'comhchinnteoireacht'

Faightear faisnéis sa chlár sin faoi ghníomhartha reachtacha an Aontais Eorpaigh a glacadh faoin ngnáthnós imeachta reachtach, ar a dtugtar 'comhchinnteoireacht' freisin. Léirítear ann na nósanna imeachta leanúnacha agus na nósanna imeachta atá curtha i gcrích.

Faightear eolas sa bhunachar sonraí faoi gach céim i ndáil le gach comhad reachtach, de réir mar a théann an comhad tríd an ngnáthnós imeachta reachtach. Áirítear sa mhéid sin:

  • An togra ón gCoimisiún
  • Seasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh 
  • Seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh agus seasamh Pharlaimint na hEorpa ar an dara léamh
  • Seasamh na Comhairle ar an dara léamh
  • idir-réitigh (i gcás easaontais)
  • nasc chuig an ngníomh a glacadh 
  • dáta an tsínithe
  • uimhir thagartha an téacs a chuardach in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Más rud é gur glacadh an gníomh cheana féin, cuirtear nasc chuig an téacs iomlán agus dáta an tsínithe ar fáil. B'fhéidir go mbeadh nasc chuig na seasaimh ar léamha ar fáil freisin.

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil an fhaisnéis sa bhunachar sonraí ar fáil ach amháin i mBéarla agus i bhFraincis, agus ní féidir leat cuardach ach amháin sa dá theanga sin. 

Comhairle AE

Cuardach de réir sainchomhaid aonair

Cuir isteach an cód atá le haimsiú, e.g. 96/0113
agus/nó eochairfhocal (i mBéarla nó i bhFraincis) ó theideal an tsainchomhaid ábhartha, e.g. an óige