Clár na ndoiciméad

Ardrúnaíocht

Tá tagairtí sa chlár poiblí de dhoiciméid ón gComhairle do dhoiciméid na Comhairle ó 1999 i leith nó d'ábhar ó na doiciméid sin.

Féadfar na doiciméid atá ar fáil don phobal a léamh go díreach ar an scáileán. Féadfar rochtain ar dhoiciméid eile a iarraidh.

Ina theannta sin, sa rannóg Cruinnithetá leathanach gréasáin ar leith ann do gach cruinniú den Chomhairle, den Chomhairle Eorpach agus den Ghrúpa Euro. Tá foilseacháin rialta a bhaineann leis na cruinnithe ar na leathanaigh seo, amhail an ‘Fhaisnéis chúlra’ (an nóta cúlra roimh an gComhairle), an clár oibre, liosta na n-ítimí A agus/nó liosta na rannpháirtithe

Preaseisiúintí

Cuimhnigh gur féidir teacht ar na preaseisiúintí is déanaí faoin rannóg Preaseisiúintí,ina bhfuil:

  • Preaseisiúintí na Comhairle a foilsíodh ón 1 Eanáir 2014 i leith
  • ráitis agus óráidí a eisíodh thar ceann Uachtarán na Comhairle Eorpaí nó ón nGrúpa Euro ó dheireadh na bliana 2009 i leith

Má tá tú ag lorg preaseisiúint níos sine (a eisíodh roimh an 1 Eanáir 2014), is féidir leat cuardach a dhéanamh sa chlár. Roghnaigh ‘Presse’ sa réimse Ábhar agus ‘Preaseisiúint’ i réimse an Chineáil Doiciméid agus sonraigh ábhar na Comhairle sa réimse 'Focail in Ábhar’ (mar shampla “gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais”). 

Conclúidí ón gComhairle

Le haghaidh na gconclúidí is déanaí, bain úsáid as an leathanach tiomnaithe ar an suíomh gréasáin: 

Maidir le conclúidí sonracha, is féidir leat cuardach a dhéanamh sa chlár trí ‘Chonclúidí ón gComhairle' a shonrú sa réimse ’Focail in Ábhar’ agus trí dháta na Comhairle a shonrú sa réimse ‘Dáta an Chruinnithe’. Féadfaidh tú cuardach a dhéanamh trí 'Chonclúidí ón gComhairle' a shonrú sa réimse ’Focail in Ábhar’ agus trí thréimhse ama a shonrú sa réimse 'Dáta Doiciméid’ (mar shampla, idir 1/05/2015 agus 30/06/2015).

Má tá tú ag lorg conclúidí ón gComhairle ar ábhar faoi leith, is féidir leat ‘Conclúidí ón gComhairle’ & roinnt de na heochairfhocail ar an ábhar a shonrú sa réimse 'Focail in Ábhar’ (mar shampla 'Conclúidí ón gComhairle’ & ‘comhshaol’ do na Conclúidí ón gComhairle a bhaineann le cúrsaí comhshaoil).

Doiciméid ullmhúcháin

Dréachtaítear doiciméid ullmhúcháin nuair a phléann meithleacha na Comhairle dréachtreachtaíocht. Is é an cód idirinstitiúideach uathúil céanna a shainíonn an Coimisiún a bhíonn ag na doiciméid ullmhúcháin uile a bhaineann le togra ar leith atá faoi chaibidil sa Chomhairle.

Más rud é go bhfuil doiciméad agat a bhaineann leis an dréachtghníomh reachtach a bhfuil suim agat ann, féadfaidh tú teacht ar an gcód idirinstitiúideach ar an gcéad leathanach den doiciméad i mbosca sa choirnéal uachtarach ar chlé. Nuair a chuirfidh tú an cód sin isteach sa réimse ‘cód idirinstitiúideach', gheobhaidh tú liosta de na doiciméid uile atá sa chlár a bhaineann leis an ngníomh sin.

Mura bhfuil doiciméad agat, féadfaidh tú an réimse ' Focail in Ábhar' a úsáid chun cód idirinstitiúideach an dréachtghnímh reachtaigh a bhfuil spéis agat ann a aimsiú. Cuir isteach eochairfhocail an ábhair den dréachtghníomh reachtach agus gheobhaidh tú liosta doiciméad. Cliceáil ar an uimhir thagartha i gcló trom a bhaineann le ceann de na doiciméid ST chun teacht ar an leathanach faisnéise faoin doiciméad. Beidh an uimhir idirinstitiúideach le feiceáil go soiléir ar an leathanach sin.

Teangacha

Sa chlár, féadfaidh tú doiciméid a aimsiú, ina bhfuil an t-ábhar foilsithe:  

  • in aon teanga amháin
  • i roinnt teangacha (e.g. cuid de dhoiciméad i mBéarla, cuid i Spáinnis agus cuid i nGearmáinis)
  • i ngach teanga oifigiúil den Aontas Eorpach

Ná déan dearmad go bhféadfadh an rogha teanga difear a dhéanamh do na torthaí cuardaigh a gheobhaidh tú. Mar shampla, d’fhonn teacht ar thaifid achoimre COREPER, ba cheart duit 'Gach teanga' a roghnú sa réimse Teanga an Doiciméid. Mura roghnaíonn tú ach teanga amháin tá baol ann nach bhfaighidh tú toradh ar bith