Doiciméad a iarraidh

Ardrúnaíocht

Mura bhfuil an doiciméad atá á lorg agat ar fáil sa Chlár Poiblí, is féidir é a iarraidh trí dhul i dteagmháil le hArdrúnaíocht na Comhairle.

Is féidir rochtain ar dhoiciméad a iarraidh:

  • tríd an bpost:

Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh
DG F - Trédhearcacht
rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 An Bhruiséil

  • nó trí facs: +32 22 816 361

An bhfuil cúnamh teicniúil uait?

Má tá saincheist theicniúil agat maidir le rochtain ar an gClár Poiblí, seol rphost chugainn.

Cathain a gheobhaidh mé freagra?

Gheobhaidh tú freagra laistigh de 15 lá oibre. I gcásanna eisceachtúla, féadfar an teorainn ama a leathnú go ceann 15 lá oibre eile.

Mura gceadaítear an rochtain, tá 15 lá agat le hiarraidh ar an gComhairle athmhachnamh a dhéanamh faoina cinneadh.

Má dhiúltaítear don iarraidh sin, is féidir gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh nó caingean a thionscnamh sa Chúirt Ghinearálta.

Fiosrúcháin ghinearálta

Má tá faisnéis uait faoin gComhairle agus faoina cuid gníomhaíochtaí, tá an tseirbhís um fhaisnéis don phobal réidh chun cabhrú leat.