Rialacha maidir le himeachtaí na gCruinnithe Mullaigh faoin Euro a eagrú

Rialacha maidir le himeachtaí na gCruinnithe Mullaigh faoin Euro a eagrú
Sna Rialacha maidir le himeachtaí na gCruinnithe Mullaigh faoin Euro a eagrú, tá na treoirphrionsabail maidir leis na cruinnithe mullaigh faoin Euro a stiúradh. Ionas go n-áiritheofar trédhearcacht agus éifeachtacht na gcruinnithe, déantar cur síos sa bhróisiúir seo ar na forálacha lena rialaítear eagrú na gCruinnithe Mullaigh faoin Euro, lena n-áirítear ullmhú, clár oibre, comhdhéanamh nó na ráitis na gcruinnithe. Tá sé ar fáil i 22 teanga.
2013, 46 Leathanaigh, R-leabhair