An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle, breac-chuntas

An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle, breac-chuntas

Tá faisnéis bhunúsach sa bhileog seo maidir le feidhmiú na Comhairle Eorpaí agus le feidhmiú Chomhairle AE. Mínítear inti ról na hUachtaránachta agus obair Ardrúnaíocht na Comhairle.

2014, 6 Leathanaigh, Bileoigín/fógrán