An Chomhairle Eorpach in 2014

An Chomhairle Eorpach in 2014

San fhoilseachán seo, tugann Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus Herman Van Rompuy, an tIar-Uachtarán, a mbarúil faoi ghníomhaíochtaí na hinstitiúide in 2014. Dhírigh Ceannairí Stáit an Aontais Eorpaigh ar an Úcráin, ar an athrú aeráide, ar an ngeilleagar, agus ar chlár oibre a leagan amach do na blianta atá le teacht. Leag an tUachtarán Tusk béim freisin ar na ceisteanna móra a gcaithfidh an tAontas dul i ngleic leo in 2015.

Faightear na Conclúidí uile ón gComhairle Eorpach agus na ráitis uile ó Cheannairí Stáit nó Rialtais in 2014 san fhoilseachán.

2015, 60 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog