An Chomhairle Eorpach - comhlacht straitéiseach an Aontais Eorpaigh

An Chomhairle Eorpach - Comhlacht Straitéiseach an Aontais Eorpaigh

Is í an Chomhairle Eorpach an institiúid a leagann amach treorú ginearálta polaitiúil agus tosaíochtaí ginearálta an Aontais Eorpaigh. Soláthraítear sa bhileog seo faisnéis faoi chomhdhéanamh, fheidhmiú agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí. Déantar cur síos inti freisin ar ról na gCruinnithe Mullaigh. 

2015, 6 Leathanaigh, Bileoigín/fógrán