An tAontas Eorpach - Aontas dlí (póstaer)

An tAontas Eorpach - Aontas dlí (póstaer)

Ó Pháras go Liospóin, tá an-chuid déanta ag an Aontas Eorpach ón uair a leag na sé Bhallstát a bhunaigh an tAontas an bhunchloch le haghaidh an Aontais atá inniu ann – comhphobal eacnamaíoch agus polaitiúil a bhfuil beagnach 509 milliún áitritheoir ina gcónaí in 28 mBallstát. Léirítear sa phóstaer seo na céimeanna lárnacha i lánpháirtiú na hEorpa agus tugtar cuntas ann ar na príomhchonarthaí agus ar na conarthaí aontachais. Léiríonn na conarthaí, bunchloch an Aontais Eorpaigh, an chaoi a ndeachaigh na Ballstáit i ngleic le dúshláin inmheánacha agus sheachtracha nua. Rianaítear iontu teacht chun cinn aontas daoine agus stát atá faoi threoir an smachta reachta.

2016, 1 Leathanaigh, Póstaeir