Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist
  • Treoir don ghnáthnós imeachta reachtach

    Treoir don ghnáthnós imeachta reachtach

    Mínítear go mion sa lámhleabhar seo gach gné den ghnáthnós imeachta reachtach athbhreithnithe agus leagtar amach ann na róil a bheidh ag an Uachtaránacht agus Ardrúnaíocht na Comhairle faoi seach. Déantar cur síos ann ar chéimeanna éagsúla an nós imeachta: na trí léamh, an nós imeachta idir-réitigh agus na cruinnithe trípháirteacha. Tá liosta ann freisin de na bunúis dlí ábhartha, táblaí a léiríonn céimeanna i bhfoirm ghrafach, agus spriocdhátaí.

    48 Pages, Leabhair faoi chlúdach bog