Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Cad a dhéanann an Chomhairle Eorpach?

Sainíonn an Chomhairle Eorpach treoir pholaitiúil fhoriomlán an Aontais agus a chuid tosaíochtaí. Ní ceann d'institiúidí reachtaíochta an Aontais í agus mar sin ní dhéanann sí caibidlíocht i leith dlíthe ná ní ghlacann sí iad. Ina ionad sin, leagann sí amach clár oibre beartais an Aontais, de ghnáth trí 'Chonclúidí' a ghlacadh le linn chruinnithe na Comhairle Eorpaí, ina sainaithnítear cúiseanna imní agus gníomhaíochtaí a bhíonn le déanamh. 

Le déanaí, ghlac an Chomhairle Eorpach'clár oibre straitéiseach' de réimsí tosaíochta lena mbainfeadh gníomhaíocht an Aontais agus ar a ndíreofaí san fhadtéarma.

Conas a fheidhmíonn an Chomhairle Eorpach?

Comhaltaí

Is iad ceannairí stáit nó rialtais 28 mBallstát an Aontais, Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaighcomhaltaí na Comhairle Eorpaí.

Glacann Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála páirt freisin i gcruinnithe na Comhairle Eorpaí nuair a phléitear gnóthaí eachtracha.

Cinnteoireacht

Glacann an Chomhairle Eorpach a cuid cinntí ar bhonn comhdhearcaidhden chuid is mó. Mar sin féin, i gcásanna áirithe ar leith, ar a dtugtar cuntas i gconarthaí an Aontais, cinneann sí trí aontoilíocht nó trí thromlach cáilithe.

Má chaitear vóta, ní fhéadfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí ná Uachtarán an Choimisiúin páirt a ghlacadh.

Cruinnithe na Comhairle Eorpaí 

Bíonn cruinniú ag an gComhairle Eorpach ar a laghad dhá uair gach sé mhí. Tionóltar a cuid cruinnithe, dá dtagraítear go minic "cruinnithe mullaigh an Aontais Eorpaigh' sa Bhruiséil, i bhfoirgneamh Justus Lipsius.

Is é Uachtarán na Comhairle Eorpaí a bhíonn mar chathaoirleachar na cruinnithe. Is féidir leis an Uachtarán cruinnithe urghnácha na Comhairle Eorpaí a chomóradh freisin.

Bíonn Uachtarán Pharlaimint na hEorpa i láthair ag tús gach cruinnithe, chun breac-chuntas a thabhairt ar thuairimí Pharlaimint na hEorpa. Féadfar iarraidh ar dhaoine eile, amhail Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh freastal ar chruinnithe, ag brath ar na saincheisteanna a bhíonn á bplé.

Stair na Comhairle Eorpaí

Bunaíodh an Chomhairle Eorpach i 1974 mar fhóram neamhfhoirmiúil le haghaidh plé idir ceannairí stáit nó rialtais Bhallstáit an Aontais.  Gan mhoill, d'fhorbair sí ról mar an comhlacht a bhfuil freagracht air maidir le spriocanna agus tosaíochtaí an Aontais a shocrú.

Faoi Chonradh Maastricht i 1992, tugadh stádas agus ról foirmiúil don Chomhairle Eorpach - chun an tAontas Eorpach a spreagadh agus chun treoirlínte polaitiúla ginearálta a chur ar fáil dó.

In 2009, mar thoradh ar na hathruithe a tugadh isteach le Conradh Liospóin, rinneadh ceann de 7 n-institiúid an Aontais Eorpaigh den Chomhairle Eorpach.