Conclúidí ón gComhairle Eorpach

Glactar Conclúidí ón gComhairle Eorpach le linn gach cruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí. Úsáidtear iad chun ceisteanna sonracha ar údar imní iad don Aontas a shainaithint agus chun gníomhaíochtaí sonracha a bheidh le glacadh nó spriocanna sonracha a bheidh le baint amach a leagan síos. Leagtar amach freisin sna Conclúidí ón gComhairle Eorpach spriocanna chun teacht ar chomhaontú maidir le hábhar ar leith nó maidir le togra reachtach a thíolacadh. Ar an gcaoi sin, féadfaidh an Chomhairle Eorpach tionchar a imirt ar chlár oibre beartais an Aontais agus é a threorú.

Roimh chruinniú na Comhairle Eorpaí, dréachtaíonn Uachtarán na Comhairle Eorpaí treoirlínte maidir leis na Conclúidí. Ansin, pléitear ag an gComhairle Gnóthaí Ginearálta iad agus glactar níos déanaí ag cruinniú na Comhairle Eorpaí iad. Ní mór gur le comhthoil idir Ballstáit uile an Aontais a ghlacfar na Conclúidí.

Tá Conclúidí ón gComhairle Eorpach ó 2004 ar aghaidh ar fáil sa chlár poiblí de dhoiciméid oifigiúla.

Tá Conclúidí a bhaineann leis an tréimhse anuas go 2004 ar fáil trí na naisc thíos.

Tionólann an Chomhairle Eorpach cruinnithe neamhfhoirmiúla nó urghnácha de na cinn stáit nó rialtais freisin, agus le tríú tír (tír lasmuigh den Aontas) ó am go ham. I ndiaidh na gcruinnithe sin, is gnách go nglacann na ceannairí ráiteas nó dearbhú seachas Conclúidí oifigiúla.

Ní bhíonn na doiciméid sin ar fáil sa chlár poiblí. Tá na ráitis nó na dearbhuithe a glacadh ó 2004 liostaithe thíos:

  • cruinnithe neamhfhoirmiúla agus urghnácha:

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mbíonn Conclúidí ón gComhairle Eorpach ar fáil ach i dteangacha na dtíortha sin a bhí ina mBallstáit ag an am sin.