Iar-Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Herman Van Rompuy

Comhairle Eorpach

Ba é Herman Van Rompuy an chéad Uachtarán lánaimseartha ar an gComhairle Eorpach. Toghadh é don chéad uair i mí na Samhna 2009, atoghadh é don dara téarma ó mhí an Mheithimh 2012 go dtí mí na Samhna 2014. Tháinig Donald Tusk ina áit an 1 Nollaig 2014. 

Tuairimí pearsanta ar an ról atá ag Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Ag an gcomhdháil 'Dove va l'Europa - Staid an Aontais', roinn Herman Van Rompuy a chuid tuairimí faoina théarma oifige mar Uachtarán ar a gComhairle Eorpach:

"Go pearsanta, bhí an oifig chomh nua sin agus a bhí do chách. Toghadh mé an 19 Samhain 2009. Bhí ráiteas don phreas ullmhaithe agam inar nocht mé tuairim. Is féidir é a athchúrsáil i gcónaí.

Dúirt mé ag an am, "Ba cheart go mbeadh an bua ag gach tír sa chaibidlíocht. (..) Mar Uachtarán ar an gComhairle Eorpach, Éistfidh mé go cúramach le gach duine agus déanfaidh mé deimhin de go mbeidh rud éigin ag gach uile dhuine tar éis an phlé."

Dúirt mé freisin, Tá an-díospóireacht ann faoin bpróifíl atá ag an uachtarán nua, ach níl áit ann ach don aon phróifíl amháin, i. idirphlé, aontas agus gníomhaíocht."

An cúram is mó atá ar Uachtarán na Comhairle Eorpaí, muinín a chruthú. 

Herman Van Rompuy

Muinín a chruthú i measc na gceannairí, i measc na n-institiúidí, i measc na dtíortha: is é an bunús don chinnteoireacht pholaitiúil.

Go háirithe nuair atá cinntí deacra i gceist agus nuair atá comhthoil ag teastáil, mar is gnáth sa Chomhairle Eorpach.  

Conas is féidir muinín a chruthú? Bualadh le daoine, éisteacht le daoine, a gcuid barúlacha a thabhairt ar bord.

Mar shampla, rinne mé mo dhícheall le linn mo théarma cuairt a thabhairt ar gach comhalta den Chomhairle Eorpach ina bpríomhchathracha féin, uair in aghaidh na bliana i bprionsabal. Nuair a labhraíonn tú leis na huachtaráin agus na Príomh-Airí ina dtimpeallacht oibre féin faigheann tú léargas níos fearr ar an méid a spreagann iad.

(...) Bhí toradh maith ar na hiarrachtaí uile sin muinín a chruthú, nuair a tháinig an crú ar an tairne, i lár na géarchéime."

Tháinig na tuairimí sin ón aitheasc a leanas:

Ina aitheasc deiridh do chomhaltaí na Comhairle Eorpaí, dúirt Herman Van Rompuy freisin:

Le chéile thaispeáin muid an rud nach mbeifí ag súil leis: go bhfuil Aontas le fiche hocht de thíortha in ann feidhmiú.

Herman Van Rompuy

" (...) Rinne mé iarracht gníomhú ar son leas na hEorpa, leas nach bhfuil teibí. Tá níos mó ansin ná suim leas fiche hocht náisiúin, ach is ionann é agus an tsuim sin freisin. 

Gach uair, ní mór dúinn teacht ar chomhaontú, le 28. Ní tharlaíonn sin í gcónaí "in aon iarracht amháin", agus uaireanta bíonn brú anonn agus anall i gceist." 

Herman Van Rompuy ar:

Faoi Herman Van Rompuy 

Bhí sé mar Phríomh-Aire na Beilge nuair a toghadh ar dtús é mar Uachtarán. Iar-eacnamaí ag Banc Náisiúnta na Beilge, chuir sé tús lena ghairmréim pholaitiúil i 1973 mar Leas-Uachtarán náisiúnta ar chomhairle ógra a pháirtí.  

Tá céim ag Herman Van Rompuy sa fhealsúnacht agus máistreacht aige san eacnamaíocht fheidhmeach ó Ollscoil Leuven (KU Leuven).