Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar:

Príomhscéala an lae

Togra le haghaidh socrú nua don Ríocht Aontaithe laistigh den Aontas Eorpach

Ar an 2 Feabhra 2016, thíolaic an tUachtarán Donald Tusk togra le haghaidh socrú nua lena dtugtar aghaidh ar na hábhair imní uile atá luaite ag an bPríomh-Aire Cameron. Ba cheart go mbeadh sé sin ina bhonn maith chun comhréiteach a chaibidliú leis na 28 mBallstát.

A bheith nó gan a bheith i dteannta a chéile, is í sin an cheist nach foláir do mhuintir na Breataine a fhreagairt i reifreann, agus nach foláir do 27 mBallstát eile an Aontais a fhreagairt, freisin, sa choicís atá romhainn."

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Tacaíocht a thabhairt don tSiria, 4 Feabhra

Labhróidh an tUachtarán Donald Tusk, in éineacht leis an gCoimisinéir Mogherini, leis an gCoimisinéir Hahn agus leis an gCoimisinéir Stylanides, thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcomhdháil a thionólfar i Londain maidir le Tacaíocht don tSiria agus don Réigiún.

Tá an ghéarchéim dhaonnúil is mó ar domhan sa tSiria faoi láthair. Tiocfaidh na ceannairí domhanda le chéile ag an gcomhdháil atá á hóstáil ag an Ríocht Aontaithe, ag an nGearmáin, ag an gCuáit, ag an Iorua agus ag na Náisiúin Aontaithe, chun cistí a bhailiúa bheidh ag teastáil chun cuidiú leis na milliúin daoine a bhfuil a saol iompaithe bunoscionn mar gheall ar an gcoinbhleacht sa réigiún.

Tiocfaidh na ceannairí le chéile ag an gcomhdháil leis an méid a leanas a dhéanamh:

  • cistí tábhachtacha nua a chur ar fáil don chabhair phráinneach dhaonnúil agus do riachtanais fhadtéarmacha
  • spriocanna uaillmhianacha a leagan amach maidir leis an oideachas agus maidir le deiseanna eacnamaíocha chun saol nua a thabhairt dóibh siúd atá thíos leis an gcoinbhleacht sa tSiria agus do na dídeanaithe sna tíortha comharsanachta freisin
  • cosaint a éileamh do shaoránaigh agus oibriú chun teacht ar réiteach polaitiúil le deireadh a chur leis an gcoinbhleacht sa tSiria

Fógróidh an tUachtarán Tusk go ndéanfaidh an tAontas obair shuntasach chun cur le hiarrachtaí daonnúla an chomhphobail idirnáisiúnta.

Tá an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit ceannródaíoch agus an fhreagairt idirnáisiúnta á stiúradh acu chun dul i ngleic leis an ngéarchéim seo. Cuireadh EUR 4.2 billiún ar fáil chun tacú le muintir na Siria ina dtír féin agus chun cabhrú le dídeanaithe agus leis na comhphobail atá á n-óstáil sa Liobáin, san Iordáin, san Iaráic, sa Tuirc agus san Éigipt

An Chomhairle Eorpach a thionólfar go luath, 18-19 Feabhra 2016 

Díreofar ar dhá phríomh-shaincheist le linn na Comhairle Eorpaí:

An Ríocht Aontaithe

Tar éis an phlé a rinneadh ag an gComhairle Eorpach i Nollaig na bliana 2015 maidir leis na pleananna atá ag an Ríocht Aontaithe chun reifreann (isteach/amach) a thionól, thíolaic an tUachtarán Donald Tusk togra le haghaidh socrú nua chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní uile a bhí luaite ag an bPríomh-Aire Cameron. 

Ba cheart an togra sin a úsáid mar bhonn chun teacht ar chomhaontú ag an gcéad Chomhairle Eorpach eile.

Imirce

Measfaidh an Chomhairle Eorpach cur chun feidhme na gcinntí a rinne sí mar fhreagairt ar ghéarchéim na himirce agus ar ghéarchéim na ndídeanaithe

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, is é Donald Tusk Ceannaire na Comhairle Eorpaí - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh. Bíonn de chúram air cruinnithe na hinstitiúide a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is é a dhéanann ionadaíocht sheachtrach freisin thar ceann Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais.