Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, is é Donald Tusk Ceannaire na Comhairle Eorpaí - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh. Bíonn de chúram air cruinnithe na hinstitiúide a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is é a dhéanann ionadaíocht sheachtrach freisin thar ceann Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais.

An 9 Bealtaine 2015: Ráiteas comhpháirteach ó chomhaltaí na Comhairle Eorpaí

An 9 Bealtaine 1950, rinne Robert Schuman dearbhú inar bhreac sé an smaoineamh nach bhféadfaí an tsíocháin a chaomhnú san Eoraip ach amháin trí chomhrathúnas a chothú le chéile. Leis an dearbhú sin, cuireadh tús le próiseas lánpháirtiú na hEorpa. Déanann muintir na hEorpa ceiliúradh ar an lá sin fós agus tugtar 'lá na hEorpa’ nó ‘Lá Schuman’ go minic air.

Mar aitheantas ar chomóradh 65 bliana an mhórimeachta sin, ghlac ceannairí an Aontais ráiteas comhpháirteach an 9 Bealtaine 2015, ina leagtar béim ar fhreagracht an Aontais maidir leis an tsíocháin, an tsaoirse, an daonlathas, an dlúthpháirtíocht agus an rathúnas san Eoraip agus níos faide i gcéin a chur chun cinn.

29 Aibreán 2015: An tUachtarán Tusk ag Parlaimint na hEorpa in Strasbourg

Bhí an tUachtarán Tusk i láthair ag Parlaimint na hEorpa chun tuairisc a thabhairt ar thoradh chruinniú urgnách na Comhairle Eorpaí maidir leis an ngéarchéim sa Mheánmhuir.

Leag cinnirí an Aontais ceithre réimse tosaíochta amach don ghníomhú:

  • cur i gcoinne na ngáinneálaithe agus oibríocht de chuid an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (CBSC) a sheoladh, b'fhéidir, chun árthaí na smuigléirí a ghabháil agus a scriosadh
  • Láithreacht an Aontais ar muir a neartú trí na hacmhainní airgeadais do mhisean Triton a mhéadú faoi thrí
  • na sreabha imirce neamhdhleathacha a chosc
  • dlúthpháirtíocht agus freagracht inmheánach an Aontais a neartú i leith dídeanaithe ó réigiúin a bhfuil coinbhleachtaí iontu

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar: