Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar:

Príomhscéala an lae

An Chomhairle Eorpach, an 25-26 Meitheamh 2015

Den chuid is mó, pléadh an imirce ag cruinniú na Comhairle Eorpaí. Dhírigh na ceannairí ar athlonnú, ar athshocrú agus ar an mbeartas aisdúichithe. Tháinig ceannairí an Aontais ar chomhaontú faoi bhearta lena gcabhrófar le 60,000 duine.

Thug ceannairí an Aontais aghaidh ar an méid a leanas freisin:

  • na dúshláin slándála atá os comhair an Aontais Eorpaigh
  • athbhreithniú ar straitéis slándála na hEorpa

Phléigh siad an chaibidlíocht atá á déanamh leis an nGréig faoi láthair agus saincheisteanna eacnamaíocha eile.

An 17ú cruinniú mullaigh déthaobhach idir an tAontas Eorpach agus an tSín, an 29 Meitheamh 2015 

Bhí an tUachtarán Tusk ina chathaoirleach ar an 17ú cruinniú mullaigh déthaobhacha idir an tAontas agus an tSín. Bhí an plé dírithe ar an méid a leanas:

  • caidreamh polaitiúil agus eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSín agus an clár straitéiseach idir an tAontas agus an tSín 2020 a neartú
  • dúshláin dhomhanda amhail an t-athrú aeráide agus an comhaontú le haghaidh margadh cóir agus uaillmhianach ag an gcomhdháil ar an athrú aeráide i bPáras i mí na Nollag 2015
  • saincheisteanna i ndáil leis an mbeartas eachtrach

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, is é Donald Tusk Ceannaire na Comhairle Eorpaí - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh. Bíonn de chúram air cruinnithe na hinstitiúide a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is é a dhéanann ionadaíocht sheachtrach freisin thar ceann Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais.