Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

12-13/07/2017 Cruinniú

Ba dhíol sásaimh do lucht an chruinnithe mullaigh dhá lá gur daingníodh an comhaontú comhlachais agus go raibh an léirscaoileadh víosaí tar éis teacht i bhfeidhm i gcás shaoránaigh na hÚcráine. "Thar aon cheo eile is í seo príomhabairt an chomhaontaithe comhlachais, dar liom féin: 'aithníonn an tAontas Eorpach gur mian leis an Úcráin, agus gur rogha léi, go mbeadh dlúthbhaint aici leis an Eoraip',” a dúirt an tUachtarán Tusk i ndiaidh an chruinnithe mullaigh.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil
Féach an sceideal iomlán

Na cruinnithe a bheidh ar siúl

Na cruinnithe is déanaí

Féach na cruinnithe uile

Ról

Bíonn an tUachtarán ina chathaoirleach ar chruinnithe na Comhairle Eorpaí agus stiúrann sé a cuid imeachtaí. Eisean a áirithíonn go ndéantar ionadaíocht sheachtrach ar an Aontas Eorpach ar a leibhéal féin freisin maidir le saincheisteanna a bhaineann le comhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais.

Beathaisnéis

Is é Donald Tusk Uachtarán na Comhairle Eorpaí ón 1 Nollaig 2014 i leith. Príomh-Aire na Polainne ab ea é ar feadh 7 mbliana roimhe sin.

Oifig Phríobháideach

Chun cabhrú leis ina chuid gníomhaíochtaí, tá a oifig phríobháideach féin, an Cabinet, ag Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí.