Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar:

Príomhscéala an lae

Cuairt ar an Airméin, ar an tSeoirsia agus ar an Asarbaiseáin, an 20-22 Iúil 2015

Ón 20 go 22 Iúil, thug an tUachtarán Tusk cuairt ar an Airméin, ar an tSeoirsia agus ar an Asarbaiseáin chun obair leantach a dhéanamh maidir leis na torthaí ó Chruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir a reáchtáladh i Ríge an 21-22 Bealtaine 2015.

Ag an gcruinniú mullaigh, leag an tUachtarán Tusk béim ar a thábhachtaí atá sé dul chun cinn nithiúil a dhéanamh maidir le hábhair amhail trádáil, fuinneamh, iompar, soghluaisteacht agus athchóirithe le comhpháirtithe an Oirthir.

Is deis mhaith í an chuairt seo ar an Airméin, ar an tSeoirsia agus ar an Asarbaiseáin chun a léiriú a thiomanta is atá an tAontas caidreamh níos dlúithe agus difreáilte a shaothrú, le comhpháirtithe neamhspleácha agus ceannasacha an Oirthir.

An 20 Iúil, ag preasócáid chomhpháirteach le hUachtarán na hAirméine Serzh Sargsyanin, dúirt Donald Tusk an athuair a thiomanta atá an tAontas Eorpach an comhar leis an Airméin a fheabhsú agus a dhoimhniú sna réimsí uile a d’fhéadfadh a bheith ann.

Sa tSeoirsia, chas Donald Tusk ar an Uachtarán, Giorgi Margvelashvili. Phléigh siad cur chun feidhme an Chomhaontaithe Chomhlachais agus an dul chun cinn atá déanta le go gcomhlíonfar na ceanglais do thaisteal gan víosaí. Agus an comhthéacs deacair idirnáisiúnta agus réigiúnacha á lua aige, chuir Donald Tusk i dtreis an tacaíocht an Aontais Eorpaigh do shláine críche agus do cheannasacht na Seoirsia

An 21 Iúil, thug an tUachtarán Tusk cuairt ar Mhisean Faireacháin an Aontais Eorpaigh (EUMM) sa tSeoirsia a bhfuil fad curtha lena shainordú go dtí 2016 agus chonaic sé an obair atá idir lámha acu.

Chas sé leis an bPríomh-Aire Irakli Garibashvili.

Thug an tUachtarán Tusk óráid freisin do thrúpaí na Seoirsia atá tiomanta don oibríocht de chuid an Aontais i bPoblacht na hAfraice Láir (EUMAM RCA).

An 22 Iúil, san Asarbaiseáin, chas Donald Tusk ar an Uachtarán Ilham Aliyev chun plé a dhéanamh maidir le Comhpháirtíocht an Oirthir agus leis an gcaidreamh déthaobhach idir an Asarbaiseáin agus an tAontas Eorpach. Ba dhíol sásaimh dóibh go bhfuil an chaibidlíocht maidir le Comhaontú ar an gComhpháirtíocht Straitéiseach ar tí tosú. Phléigh siad freisin na saincheisteanna fuinnimh, an choinbhleacht sa Nagarna-Carabaic agus cearta an duine.

Cruinniú Mullaigh an Limistéir Euro maidir leis an nGréig, an 12 Iúil 2015

Tionólann an tUachtarán Donald Tusk Cruinniú Mullaigh speisialta den Limistéar Euro chun an staid tar éis an reifrinn sa Ghréig a phlé.

Tá na ceannairí ó Bhallstáit an limistéir euro tar éis teacht ar chomhaontú i bprionsabal go bhfuil siad réidh chun tús a chur le caibidlíocht maidir le clár cúnamh airgeadais SEC don Ghréig.

“Is díol sásaimh dom an dul chun cinn atá déanta agus seasamh dearfach na Gréige a chuideoidh le muinín a thabhairt ar ais i measc chomhpháirtithe an limistéir euro”, a dúirt Uachtarán Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro, Donald Tusk.

Tá roinnt coinníollacha dochta le comhlíonadh sula bhféadfaí tús a chur leis an gcaibidlíocht fhoirmiúil.

An 17 Iúil 2015, ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro gur cuireadh i gcrích go rathúil na nósanna imeachta náisiúnta ábhartha a bhaineann leis an gcinneadh sin tacaíocht cobhsaíochta SCE 3 bliana a dheonú, i bprionsabal, don Ghréig, agus go háirithe na bearta reachtacha a ghlac Parlaimint na Gréige go pras le déanaí mar chéad chéim chun an mhuinín a athbhunú arís.

An 17 Iúil 2015, ghlac an Chomhairle cinneadh freisin lena ndeonaítear suas le EUR 7.16bn sa ghearrthéarma i gcúnamh airgeadais don Ghréig.

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, is é Donald Tusk Ceannaire na Comhairle Eorpaí - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh. Bíonn de chúram air cruinnithe na hinstitiúide a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is é a dhéanann ionadaíocht sheachtrach freisin thar ceann Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais.