Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, is é Donald Tusk Ceannaire na Comhairle Eorpaí - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh. Bíonn de chúram air cruinnithe na hinstitiúide a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is é a dhéanann ionadaíocht sheachtrach freisin thar ceann Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais.

29 Aibreán 2015: An tUachtarán Tusk ag Parlaimint na hEorpa in Strasbourg

Bhí an tUachtarán Tusk i láthair ag Parlaimint na hEorpa chun tuairisc a thabhairt ar thoradh chruinniú urgnách na Comhairle Eorpaí maidir leis an ngéarchéim sa Mheánmhuir.

Leag cinnirí an Aontais ceithre réimse tosaíochta amach don ghníomhú:

  • troid i gcoinne na ngáinneálaithe agus oibríocht, b'fhéidir, de chuid an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta chun soithí na smuigléirí a ghabháil agus a scriosadh
  • Láithreacht an Aontais ar muir a neartú trí na hacmhainní airgeadais do mhisean Triton a mhéadú faoi thrí
  • na sreabha imirce neamhdhleathacha a chosc
  • dlúthpháirtíocht agus freagracht inmheánach an Aontais a neartú i leith dídeanaithe ó réigiúin a bhfuil coinbhleachtaí iontu

An 27-28 Aibreán 2015: cuairt ar an Moldáiv

Thug an tUachtarán Tusk cuairt ar Phoblacht na Moldáive chun a léiriú gur comhpháirtí tábhachtach de chuid an Aontais Eorpaigh í an Mholdáiv agus gur gá cur leis an gcomhar déthaobhach.

Phléigh Donald Tusk agus ceannairí na Moldáive cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhlachais agus an gá dlús a chur faoi phróiseas na n-athchóirithe polaitiúla agus eacnamaíocha sa tír.

27 Aibreán 2015: An 17ú cruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpapch agus an Úcráin, i gCív

Ba é an tUachtarán Tusk a bhí mar ionadaí don Aontas Eorpach ag an gcruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin. Ba é sin an chéad chruinniú mullaigh idir an tAontas agus an Úcráin faoin gComhaontú nua Comhlachais.

Thug an cruinniú mullaigh deis do cheannairí an Aontais agus na hÚcráine an méid seo a leanas a phlé:

  • an dul chun cinn atá déanta ag an Úcráin maidir lena próiseas athchóirithe polaitiúil agus eacnamaíoch
  • an choinbhleacht san oirthear agus cur chun feidhme chomhaontuithe Mhionsc
  • saincheisteanna ginearálta réigiúnacha agus an t-ullmhúchán do chruinniú mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir i Ríge

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar: