Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Príomhscéala an lae

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar:

Cruinniú le hUachtarán na hAlbáine, 27 Aibreán, 2016

Chas an tUachtarán Donald Tusk le Bujar Nishani, Uachtarán na hAlbáine, den chéad uair, sa Bhruiséil.

Phléigh na ceannairírólthíortha na mBalcán i straitéis an Aontais faoin gcaoi ina bhfreagrófar do na sreafaí imirce. Shocraigh siad go ndéanfaidh siad faireachán ar an staid san Albáin freisin. “Tá an tAontas Eorpach láninnealta chun tacú leis an Albáin i gcás go n-osclóidh bealach eile,” a mhaígh an tUachtarán Tusk.

Thug Uachtarán na Comhairle Eorpaí dá aire freisin go bhfuil dul chun cinn tábhachtach déanta ag an tír maidir lena haidhmeanna lánpháirtíochta san Eoraip. Tá an Albáin i mbun athchóiriú cuimsitheach breithiúnach a dhéanamh faoi láthair.

“ Tá comhar agus idirphlé traspháirtí riachtanach má táthar chun uaillmhianta na tíre faoin Eoraip a thabhairt ar aghaidh,” a shonraigh an tUachtarán Tusk.

Cuairt ar an Tuirc, 23 Aibreán 2016

Thug an tUachtarán Donald Tusk cuairt ar an Tuirc le plé a dhéanamh ar chur chun feidhme ráiteas comhpháirteach an 18 Márta ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc, agus Frans Timmermans, chéad Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus Angela Merkel, Seansailéir Chónaidhm na Gearmáine ina theannta.

Bhíothas in ann measúnú a dhéanamh ar chás na ndídeanaithe sa Tuirc agus ar chur chun feidhme thograí maoinithe an Aontais le linn na cuairte seo. Ó thángthas ar an gcomhaontú polaitiúil i mí an Mhárta, is léir gur tháinig laghdú ar na sreafaí imirce neamhrialta sa Mhuir Aeigéach. Tá oibríochtaí an Aontais maidir le cur ar ais á bhfeidhmiú tráth a bhfuil náisiúnaigh na Siria á n-athshocrú ón Tuirc chuig Ballstáit an Aontais, agus tá aistriú ó imirce neamhdhleathach go dtí imirce dhleathach mar thoradh air sin. Tá eisíocaíochtaí ó shaoráid nuabhunaithe an Aontais do dhídeanaithe sa Tuirc á ndéanamh go fóill agus tá níos mó oibre á déanamh maidir le tionscadail bhreise a shainaithint agus a phleanáil.

Thug na ceannairí dá n-aire freisin an caidreamh atreisithe idir an tAontas agus an Tuirc. Thug an tUachtarán Tusk faoi deara go bhfuil dul chun cinn maith déanta ag an Tuirc i ndáil le léirscaoileadh víosaí.

Ar deireadh, luaigh Uachtarán na Comhairle Eorpaí gurb ábhar imní í saoirse na meán sa Tuirc. “Is beag atá idir cáineadh, maslú agus clúmhilleadh. A luaithe a thosaíonn polaiteoirí ag iarraidh idirdhealú a dhéanamh eatarthu sin, cuirtear saoirse cainte i mbaol, san Eoraip, sa Tuirc, san Afraic, sa Rúis agus i ngach áit. Tá súil agam nach í saoirse cainte a bheidh mar phríomhábhar ag na cruinnithe a bheidh againn amach anseo,” arsa an tUachtarán Tusk.

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, tá Donald Tusk mar Cheannaire ar an gComhairle Eorpach - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh. Bíonn de chúram air cruinnithe na hinstitiúide a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is é Donald Tusk freisin a chinntíonn go ndéantar ionadaíocht sheachtrach thar ceann chomhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais ar a leibhéal siúd.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil