Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Príomhscéala an lae

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar:

An Chomhairle Eorpach, 20-21 Deireadh Fómhair 2016

Is é an tUachtarán Tusk cathaoirleach chruinniú na Comhairle Eorpaí, ar an 20-21 Deireadh Fómhair, sa Bhruiséil. Léiríonn na ceannairí a dtuairimí maidir leis na saincheisteanna is práinní. Phléigh siad an imirce agus an Rúis, Déardaoin, maraon lena ról sa tSiria. Ghlac siad conclúidí i dtaca leis an dá ábhar sin.

“Rinne na ceannairí géarcháineadh ar ionsaithe réimeas na Siria agus a chomhghuaillithe, an Rúis go háirithe, ar shaoránaigh in Aleppo,” arsa an tUachtarán Tusk ag an bpreasagallamh tar éis an chruinnithe. “Éilíonn an tAontas Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach leis an ár agus leis an gcogaíocht. Má leantar de na hainghníomhartha, cuirfidh sé gach rogha dá chuid sa mheá,” ar seisean.

Tiocfaidh ceannairí an Aontais le chéile arís Dé hAoine chun cúrsaí trádála a phlé.

“Maidir lenár mbeartas trádála, tá freagracht ar leith orainn ag an gComhairle Eorpach i ndáil leis an gcomhaontú le Ceanada. Tá obair le déanamh fós, ach tá súil agam gur féidir linn treabhadh ar aghaidh,” a dúirt Donald Tusk sa chuireadh a seoladh amach Dé Máirt.

Rinne Robert Fico, Príomh-Aire na Slóvaice, cur síos ar an staid mar atá maidir le Treochlár na Bratasláive. B’eo an chéad deis a bhí ann leis na torthaí go dtí seo a thabhairt ar aird, Comhaontú Pháras maidir leis an aeráid agus seoladh an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh san áireamh.

Le linn an dinnéir, Déardaoin, thug Príomh-Aire Theresa May na Breatainenuashonrú achomair maidir le Brexit agus chuir an Príomh-Aire Rutte na ceannairí ar an eolas faoin staid san Ísiltír i ndáil leis an reifreann maidir leis an gcomhaontú comhlachais leis an Úcráin. Rinne an tUachtarán Tusk smaointe nua a imlíniú maidir le modhanna oibre na Comhairle Eorpaí.

Cruinniú Mullaigh Tríthaobhach, 19 Deireadh Fómhair 2016

Roimh an gComhairle Eorpach, ar an gCéadaoin, 19 Deireadh Fómhair, rinne an tUachtarán Tusk comhchathaoirleacht ar an gCruinniú Mullaigh Sóisialta Tríthaobhach, fóram le haghaidh idirphlé idir institiúidí AE agus na comhpháirtithe sóisialta Eorpacha (ceardchumainn agus fostóirí).

“Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do na comhpháirtithe sóisialta as a ndúthracht agus as an bplé bisiúil a bhí againn, inar mhothaigh mé go raibh tacaíocht leathan ann do CETA,” arsa an tUachtarán Tusk. “Ar an láimh eile dhe, áfach, is léir domsa agus dár gcomhpháirtithe sóisialta, i ré seo an domhandaithe, go measann daoine gur cheart conarthaí trádála amhail TTIP nó CETA a bheith sábháilte d’oibrithe, do thomhaltóirí agus do chuideachtaí,” ar sé.

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, is é Donald Tusk atá ina cheannaire ar an gComhairle Eorpach - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais. Bíonn sé de chúram air cruinnithe na hinstitiúide sin a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is é Donald Tusk a chinntíonn go ndéantar ionadaíocht sheachtrach ar chomhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais ar a leibhéal siúd freisin.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil
Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil