Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Príomhscéala an lae

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar:

Cruinniú an Áise-an Eoraip (ASEM), 15-16 Iúil

D’fhreastail an tUachtarán Donald Tusk ar an 11ú Cruinniú idir an Áise agus an Eoraip (ASEM) in Ulan Bator, sa Mhongóil. Rinne sé ionadaíocht ar an Aontas Eorpach, in éineacht le Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, agus leis an Ardionadaí Federica Mogherini.

Ag an searmanas oscailte, chuir na ceannairí a ndlúthpháirtíocht in iúl tar éis an ionsaithe a rinneadh in Nice ar lá náisiúnta na Fraince. “Seasann an Eoraip agus an Áise le chéile inniu le muintir agus le rialtas na Fraince. Cáinimid an tragóid seo agus leanfaimid den chomhrac atá ar bun againn i gcoinne an fhoréigin agus an fhuatha as cuimse sin", a dúirt an tUachtarán Tusk.

Phléigh na ceannairí an staid sa Tuirc chomh maith tar éis na hiarrachta ar coup míleata. “Tacaíonn an tAontas go hiomlán leis an rialtas a toghadh go daonlathach, le hinstitiúidí na tíre agus leis an smacht reachta. Iarraimid go n-athbhunófaí ord bunreachtúil na Tuirce go pras”, a dúirt an tUachtarán Tusk.

Sa phlé a rinneadh ag an gcruinniú mullaigh, díríodh ar an téama 20 bliain ag ASEM: comhpháirtíocht don todhchaí tríd an nascacht.

Phléigh na ceannairí saincheisteanna domhanda freisin, lena n-áirítear an t-athrú aeráide, an fhorbairt inbhuanaithe, an rialachas domhanda, an sceimhlitheoireacht agus géarchéim na himirce agus na ndídeanaithe. “Tá sé riachtanach go mbeadh idirphlé ann, agus tiomantas láidir ann don ord idirnáisiúnta riailbhunaithe. Le rialacha coiteanna intuartha, bíonn stáit níos sláine, bíonn daoine níos saoire agus spreagtar cuideachtaí chun infheistiú a dhéanamh", a dúirt an tUachtarán Tusk.

Agus cruinniú mullaigh ASEM ar siúl, bhuail an tUachtarán Tusk le Príomh-Aire Shingeapór Lee Hsien Loong chun an sceimhlitheoireacht agus an comhar réigiúnach a phlé. Bhuail sé freisin le Park Geun-hye, Uachtarán na Cóiré Theas, chun plé a dhéanamh ar an gcaidreamh déthaobhach, ar an trádáil agus ar an gCóiré Thuaidh.

Bhuail an tUachtarán Tusk le Shinzo Abe, Príomh-Aire na Seapáine, freisin. Cháin siad go géar na hionsaithe a rinneadh in Nice agus in Dhaka agus d’athdhearbhaigh siad go raibh siad meáite ar oibriú as láimh a chéile chun an sceimhlitheoireacht a chosc. Maidir le comhaontú saorthrádála leis an tSeapáin, d’athdhearbhaigh an tUachtarán Tusk go raibh an tAontas meáite ar an gcomhaontú a thabhairt i gcrích faoi dheireadh na bliana.

Cruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an tSín, 12-13 Iúil

Reáchtáladh an 18ú cruinniú mullaigh déthaobhach idir an tSín agus an tAontas i mBéising ar an 12-13 Iúil. Rinne Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, in éineacht le Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, ionadaíocht ar an Aontas Eorpach. Bhí an Príomh-Aire Li Keqiang i láthair thar ceann na Síne.

Phléigh na ceannairí dúshláin choiteanna ag an gcruinniú mullaigh, cosaint an oird idirnáisiúnta a bhunaítear ar rialacha san áireamh. “Is chun ár leasa fhrithpháirtigh é ord domhanda a bhunaítear ar rialacha, ach is léir go bhfuil tuairimí difriúla againn faoi mbrí atá leis sin i gcleachtas” a dúirt an tUachtarán Tusk ag preasagallamh tar éis an chruinnithe mullaigh.

Chuaigh na ceannairí i dtreo comhpháirtíocht straitéiseach idir an tAontas Eorpach agus an tSín. Chuir siad treoir pholaitiúil ar fáil le go dtabharfaí an comhaontú cuimsitheach maidir le hinfheistíocht chun críche agus shínigh siad treochlár fuinnimh. Chomhaontaigh na ceannairí freisin babhta eile den idirphlé maidir le cearta an duine a bheith acu idir an tAontas agus an tSín i mbliana arís sa Bhruiséil. “Níl aon amhras ann go bhfuil easaontais ann maidir leis an tsaincheist seo. Ach is díol sásaimh dom go bhfuil an tSín réidh le dul i mbun cainte,” a dúirt an tUachtarán Tusk.

Roimh chruinniú mullaigh G20, a bheidh ar siúl sa tSín i Meán Fómhair, chomhaontaigh na ceannairí dul i ngleic le géarchéim na himirce ar an leibhéal domhanda. Tá an tAontas ag tnúth freisin le hoibriú i ndlúthchomhar leis an tSín chun aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí an bheartais eachtraigh, lena n-áirítear an tSiria, an Iaráic, an Afganastáin nó an Afraic. Tá an méid céanna fíor i gcás saincheisteanna domhanda amhail cabhair um fhorbairt nó an t-athrú aeráide.

Beidh an chéad chruinniú mullaigh eile idir an tAontas Eorpach agus an tSín ar siúl an bhliain seo chugainn sa Bhruiséil.

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, tá Donald Tusk mar cheannaire ar an gComhairle Eorpach - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh. Bíonn sé de chúram air cruinnithe na hinstitiúide a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is é Donald Tusk a chinntíonn freisin go ndéantar ionadaíocht sheachtrach ar chomhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais ar a leibhéal siúd.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil
Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil