Donald Tusk

Comhairle Eorpach

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Rugadh Donald Tusk ar an 22 Aibreán 1957 in Gdańsk na Polainne. Siúinéir ab ea a athair, ag obair ar na hiarnróid, agus rúnaí ab ea a mháthair, ag obair in ospidéal. Cailleadh a athair nuair a bhí sé 14 bliana d’aois.

Sa bhliain 1976 thosaigh sé ar staidéar a dhéanamh ar an stair in Ollscoil Gdańsk, áit a raibh sé páirteach i ngníomhaíochtaí neamhdhleathacha i gcoinne réimeas na gCumannaithe. An tráth sin, d'oibrigh sé i gcomhar leis na Saor-Cheardchumainn faoi cheilt, i measc dreamanna eile, agus chas sé ar an bhfear a bhí le bheith ina cheannaire ar Solidarność ina dhiaidh sin, is é sin Lech Wałęsa.

In 1980, bhunaigh Donald Tusk Comhlachas Neamhspleách na Mac Léinn, NZS, a bhí mar chuid de ghluaiseacht na 'Dlúthpháirtíochta'. Bhí sé i gceannas ar cheardchumann na 'Dlúthpháirtíochta' ag a ionad oibre agus bhí sé ina iriseoir do nuachtán a d'fhoilsíodh ceardchumann na 'Dlúthpháirtíochta'.

Tar éis don Ghinearál Jaruzelski dlí airm a fhorchur i mí na Nollag 1981, d'imigh sé i bhfolach ar feadh scaithimh. Ansin, chaith sé seal ag díol aráin agus ina dhiaidh sin arís, idir 1984 agus 1989, bhíodh obair láimhe de chineál ar leith ar bun aige, agus é ag obair ina áiteanna crochta agus trealamh dreapadóireachta á úsáid aige.

Ag an am céanna bhí sé ina ghníomhaí i ngluaiseacht fholaithe na 'Dlúthpháirtíochta’. Gabhadh é agus cuireadh faoi choinneáil é, agus go gairid ina dhiaidh sin scaoileadh saor arís é nuair a d'fhógair an Ginearál Jaruzelski pardún do phríosúnaigh pholaitiúla.

In 1983, bhunaigh Donald Tusk iris neamhdhleathach mhíosúil dar teideal 'Political Review', ina mbíodh an liobrálachas eacnamaíoch agus rialacha an daonlathais liobrálaigh á gcur chun cinn. Thagadh meitheal machnaimh neamhfhoirmiúil le chéile a bhí cruinnithe ar an tréimhseachán agus a thacaigh le Lech Wałęsa. Tar éis chliseadh an chumannachais, tháinig comhaltaí den mheitheal machnaimh le chéile, 'liobrálaithe Gdańsk’ mar a thugtaí orthu, agus chuaigh siad i mbun rialtais le chéile tar éis an chéad toghcháin shaoir uachtaránachta sa Pholainn.

Ag an am céanna, bhunaigh siad an Chomhdháil Liobrálach Daonlathach, an chéad pháirtí riamh sa Pholainn a thacaigh leis an ngnó agus leis an Eoraip, agus Donald Tusk mar cheannaire air. Ba é ba chúis freisin le dímhonaplú agus le príobháidiú ghnóthas an phreasa, a bhí faoi úinéireacht na gcumannaithe go dtí sin.

Comhalta den Pharlaimint ab ea Donald Tusk sna 1990idí, agus ba é Leas-Cheann Comhairle an tSeanaid é, i measc rudaí eile.

I gcaitheamh an ama sin freisin, d’fhoilsigh sé sraith leabhar ar stair Gdańsk, agus bhí an-éileamh go deo ar chuid acu.

In 2001, bhí Donald Tusk ar dhuine de na daoine a chuir tús leis an bpáirtí lárnach nua, an tArdán Sibhialta, agus in 2003 ceapadh mar cheannaire ar an bpáirtí sin é.

Tar éis dianfheachtas in 2007, d'éirigh leis an ceann is fearr a fháil ar an bpáirtí deasach a bhí i gcumhacht agus ceapadh ina Phríomh-Aire é. Bhí sé in oifig ar feadh seacht mbliana, rud a d'fhág gurb é is faide a sheas mar Phríomh-Aire faoi réimeas an daonlathais sa Pholainn, agus gurb é an chéad Phríomh-Aire riamh é a toghadh an athuair.

Le linn a théarma seacht mbliana, tháinig borradh seasta faoi gheilleagar na Polainne, agus i dtráth na géarchéime tháinig méadú beagnach 20 % ar gheilleagar na Polainne, an ráta fáis ba mhó san Eoraip.

In 2014 toghadh Donald Tusk mar Uachtarán ar an gComhairle Eorpach agus in 2017 atoghadh é agus an dara sainordú 2.5 bliain aige.