Cabinet Donald Tusk

Comhairle Eorpach

Ceann Cabinet

 
Piotr Serafin
 • straitéis, comhordú agus bainistiú an Cabinet
 • G7 / G20

Leas-Cheann Cabinet

 
André Gillissen
 • tacaíocht straitéiseach don Cheann Cabinet
 • comhordú ar chruinnithe na Comhairle Eorpaí

Comhairleoir sinsearach don Uachtarán i dtaca le polaitíocht agus cumarsáid

 
Paweł Graś
 • caidreamh le Parlaimint na hEorpa, leis na parlaimintí náisiúnta agus leis na páirtithe polaitíochta

An fhoireann chothrománach

 
Katarzyna Smyk

Comhairleoir

 • comhordú cothrománach
 • comhfhreagras an Uachtaráin
 • bainistiú na n-acmhainní daonna
Paweł Karbownik

Comhairleoir

 • pleanáil straitéiseach na gclár oibre
 • G7 / G20

An fhoireann don bheartas eachtrach

 
Riina Kionka

An Príomh-Chomhairleoir Beartais Eachtraigh

 • Bainistiú na foirne beartais eachtraigh
 • Comhordú na mbeartas seachtrach
 • Clársceidealú na Comhairle Eorpaí maidir le gnóthaí eachtracha
Carl Hartzell

Comhairleoir Sinsearach

 • an Rúis
 • an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, an Mholdóiv agus an Úcráin
 • Lár na hÁise
 • an Tuirc
 • tíortha na hEorpa nach Ballstáit den Aontas iad
 • an fhoireann chothrománach do thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir

Zuzana Michalcová Šutiaková

Comhairleoir

 • Meiriceá Laidineach agus an Mhuir Chairib
 • na Balcáin Thiar
 • Slándáil, Bainistiú Géarchéime agus Cosaint
 • Méadú
 • Cearta an Duine
 • NA, ESCE, Comhairle na hEorpa
Leila Brahimi

Comhairleoir

 • an Meánoirthear agus an Afraic Thuaidh
 • an Afraic fho-Shahárach
 • Beartas Comharsanachta na hEorpa cothrománach
 • Forbairt
 • Gnéithe seachtracha na frithsceimhlitheoireachta agus na himirce

Alina Butuliga

 Comhairleoir

 • an Áise agus an tAigéan Ciúin
 • SAM agus Ceanada
 • Trádáil

An fhoireann eacnamaíochta

 
João Nogueira Martins

Príomh-Chomhairleoir Eacnamaíochta

 • bainistiú ar an bhfoireann gnóthaí eacnamaíochta
 • gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadaíochta, lena n-áirítear G7 agus G20
Alfredo Panarella

Comhairleoir Sinsearach

 • iomaíochas, infheistíocht agus fás
 • an earnáil airgeadais (lena n-áirítear an t-aontas baincéireachta)
 • margadh inmheánach
Christina Jordan

Comhairleoir

 • An tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
 • gnóthaí fostaíochta agus sóisialta
 • cánachas
Wouter Coussens

Comhairleoir

 • An Seimeastar Eorpach agus nósanna imeachta i ndáil le faireachas maicreacnamaíoch
 • forbairtí maicreacnamaíocha (domhanda, san Aontas Eorpach agus sa limistéar euro)

an tAontas Fuinnimh

 
Łukasz Koliński

Comhairleoir Speisialta maidir leis an Aontas Fuinnimh

 • an t-Aontas Fuinnimh
 • an aeráid
 • an creat airgeadais ilbhliantúil agus an buiséad bliantúil
An fhoireann Preasa agus Cumarsáide

 

Preben Aamann

Urlabhraí an Uachtaráin

 • comhordú ar an bhfoireann preasa agus cumarsáide
Hugo Brady

Scríbhneoir óráidí an Uachtaráin

 • óráidí, ailt
 • meithleacha machnaimh
Beata Turska

Comhairleoir

 • óráidí, ailt
An Oifig Phríobháideach

 

Łukasz Broniewski

Ceann na hOifige Príobháidí - Comhairleoir

 • bainistiú ar chuairteanna, cruinnithe mullaigh agus taisteal an Uachtaráin
 • caidreamh le fiontraithe agus le comhpháirtithe sóisialta, le Coiste na Réigiún agus leis an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta
Stefan Smith

Cúntóir Pearsanta an Uachtaráin

 • clár oibre an Uachtaráin agus cúnamh a thabhairt dó
 • comhfhreagras pearsanta an Uachtaráin

Emilia Surowska

Comhairleoir

 • prótacal
 • riaracháin, bainistiú ar chruinnithe mullaigh, ar chuairteanna agus ar thaisteal an Uachtaráin
 • oifigeach idirchaidrimh le lucht prótacail agus slándála
Tiina Kytola
 • comhfhreagras an Uachtaráin
 • post isteach agus post amach a chlárú
 • cartlannú

Rúnaíocht an Cabinet

 
Renata Tobiasz

Cúntóir pearsanta don Cheann Cabinet agus don fhoireann chothrománach

Pilar Chaves

Cúntóir pearsanta don Leas-Cheann Cabinet

Miriam Cunill Rafael

Cúntóir don Phríomh-Chomhairleoir Beartais Eachtraigh

Helena Hadjiyanni

Cúntóir don fhoireann beartais eachtraigh

Iveta Hincova

Cúntóir don fhoireann beartais eachtraigh

Sabina Bengtsson

Cúntóir don Phríomh-Chomhairleoir Eacnamaíochta agus don Chomhairleoir Speisialta maidir leis an Aontas Fuinnimh

Anita Gebruers

Cúntóir don fhoireann eacnamaíochta
Cécile Monin

Cúntóir don fhoireann preasa agus cumarsáide

Ilona Cakule

Cúntóir don fhoireann preasa agus cumarsáide

Louisa Pincott

Cúntóir riaracháin - acmhainní daonna agus oiliúint (COFO)