Comhairliúcháin roimh chruinniú mullaigh na Bratasláive

I mí Lúnasa agus i mí Mheán Fómhair 2016, chuaigh an tUachtarán Tusk i gcomhairle le ceannairí uile an Aontais roimh an gcruinniú sa Bhratasláiv.

“Níl aon amhras orm ach gurb iad seo na trí dhúshlán is mó atá : an imirce neamhrialta neamhrialaithe, an sceimhlitheoireacht agus eagla roimh an domhandú,” a dúirt an tUachtarán Tusk roimh a chruinniú le Príomh-Aire na Sualainne, Stefan Löfven, i Stócólm. “Ba mhór dá mbeimis in ann teacht ar chomhaontú sa Bhratasláiv faoi na príomhthosaíochtaí agus faoin mbealach a rachaimid i ngleic leo sna míonna beaga atá romhainn.”

Sa chuireadh ón Uachtarán Tusk roimh an gcruinniú, mhaígh sé gur cheart, ag cruinniú sin Bratasláiv, treochlár a leagan síos d’iarrachtaí tábhachtacha eile, amhail an fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta, agus deiseanna do dhaoine óga, an margadh aonair, an clár oibre digiteach agus infheistíochtaí.

“Is sna príomhchathracha náisiúnta a áiritheofar cothromaíocht shláintiúil idir tosaíochtaí na mBallstát agus tosaíochtaí an Aontais,” a scríobh Tusk ina litir. “Ba cheart do na hinstitiúidí tacú leis na tosaíochtaí a comhaontaíodh idir na Ballstáit, seachas a bheith ag iarraidh a gcuid tosaíochtaí féin a bhrú orthu,” ar sé.

Ar an 8 Meán Fómhair, thug an tUachtarán Tusk cuairt ar Londain freisin chun cúrsaí a phlé le Príomh-Aire na Breataine.

“D’áitigh mé ar an bPríomh-Aire May go bhfuilim suite de gurbh fhearrde gach uile dhuine é dá gcuirfí tús leis an gcaibidlíocht go luath, an neamhchinnteacht a laghdú agus deireadh a chur léi ,” a dúirt sé tar éis an chruinnithe.