Amharc-aithne

Ardrúnaíocht

Bunaítear amharc-aithne 'theaghlach na Comhairle' - an Chomhairle Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh, an Cruinniú Mullaigh faoin Euro, an Grúpa Euro agus ARC - ar lógó coiteann.

Léirítear air bratach na hEorpa agus íomhá d'fhoirgneamh Europa, ina mbeidh an Chomhairle Eorpach chomh maith leis an gComhairle lonnaithe faoi 2016. Trí úsáid a bhaint as íomhá den fhoirgneamh, tá amharc-aithne na Comhairle ailínithe aici le príomhinstitiúidí eile an Aontais, a úsáideann gnéithe ailtireachta dá lógónna.

Cosúil leis an bhfoirgneamh féin, cuirtear aontas, leanúnachas, éagsúlacht, an croí agus solas in iúl leis an lógó.

Ní fhéadfaidh tríú páirtithe úsáid a bhaint as bundearadh an lógó ach amháin trí chead a fháil roimh ré.

D'fhonn cead a iarraidh chun an lógó a úsáid agus le haghaidh tuilleadh eolais faoi shonraíochtaí grafacha:

Seol r-phost