Fógra folúntais

Ardrúnaíocht

Dochtúir Scrúdúcháin (gníomhaire sealadach - AD9) in Ard-Stiúrthóireacht A na Comhairle, Cúram Sláinte agus Seirbhísí Sóisialta - Neamhláithreachtaí ar Fhorais Liachta

Tag: CONS/TA-AD/132

Is mian le hArdrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh (ARC) Dochtúir Scrúdúcháin a earcú atá stuama agus ag a bhfuil taithí, agus scileanna maithe cumarsáide i bhFraincis agus i mBéarla, scileanna réitithe fadhbanna agus cumas sármhaith breithiúnais i gcásanna criticiúla aige nó aici.

Conradh sealadach d’uastréimhse ceithre bliana, in-athnuaite, atá á thairiscint againn i dtimpeallacht oibre dhinimiciúil ilteangach.

Áirítear ar na cúraimí:

  • Beartas scrúdúcháin leighis a chur chun feidhme
  • Cuidiú le forbairt bheartas Ardrúnaíocht na Comhairle i réimsí gaolmhara
  • Tacaíocht a thabhairt do bhaill foirne agus iad ag filleadh ar an obair tar éis saoire bhreoiteachta.

An áit oibre

An Bhruiséil, an Bheilg

Iarratais

Le d’iarratas a chur isteach, féach, le do thoil ar an bhfógra folúntais mionsonraithe agus ar na critéir incháilitheachta thíos.

Is é an 24 Deireadh Fómhair 2017, ag 12.00 (meán lae), am na Bruiséile, an dáta deiridh le haghaidh iarratais a chur isteach.