Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Tréimhsí oiliúna ag an Ardrúnaíocht

Ardrúnaíocht

Pointe Teagmhála

Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir dul i dteagmháil le hoifig na dtréimhsí oiliúna:

Cineálacha difriúla tréimhsí oiliúna

1. Tréimhsí oiliúna a ngabhann íocaíocht leo

Tairgeann Ardrúnaíocht na Comhairle timpeall is 100 tréimhse oiliúna a ngabhann íocaíocht leo gach bliain le haghaidh náisiúnach an Aontais Eorpaigh a bhfuil ar a laghad an chéad chuid dá gcúrsa ollscoile críochnaithe acu agus teastas céime faighte acu.

Deighiltear na tréimhsí oiliúna in 2 thréimhse éagsúla, a mhaireann 5 mhí an ceann:

  • 1 Feabhra go 30 Meitheamh
  • 1 Meán Fómhair go 31 Eanáir

2. Tréimhsí oiliúna éigeantacha gan íocaíocht

Tairgeann an Ardrúnaíocht timpeall is 20 tréimhse oiliúna gan íocaíocht in aghaidh na bliana. Is le haghaidh mic léinn tríú, ceathrú nó cúigiú bliain den ollscoil iad na tréimhsí oiliúna sin, a bhfuil sé de dhualgas orthu tréimhse oiliúna a dhéanamh mar chuid dá gcúrsa.

Deighiltear na tréimhsí oiliúna in 2 thréimhse éagsúla, a mhaireann idir 1 go 5 mhí an ceann:

  • 1 Feabhra go 30 Meitheamh
  • 1 Meán Fómhair go 31 Eanáir

3. Tréimhsí oiliúna d'oifigigh náisiúnta

Tá an clár dírithe aroifigigh ó aireachtaí, ó ghníomhaireachtaí rialtais nó réigiúnacha agus ó chór taidhleoireachta Bhallstáit an Aontais nó ó chór taidhleoireachta tíortha is iarrthóirí.

Na hoifigigh náisiúnta sin a dhéanann tréimhse oiliúna leis an Ardrúnaíocht, is fostaithe de chuid a rialtais náisiúnta féin iad agus is é an rialtas sin a íocann a dtuarastal.

Cé hiad na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh?

Náisiúntacht

Tá na daoine seo a leanas i dteideal iarratas a dhéanamh le haghaidh tréimhse oiliúna ardrúnaíocht na Comhairle:

  • Saoránaigh AE
  • saoránaigh ó thíortha is iarrthóirí a bhfuil caibidlíocht aontachais le AE tugtha i gcrích acu

Is gá gur bhain siad amach céim ollscoile nó a comhionann le deireanas.

Saoránaigh de chuid tíortha a bhfuil a gcaibidlíocht aontachais fós ar siúl acu, ní féidir leo cur isteach ach amháin ar na cláir oiliúna d'oifigigh náisiúnta.

Teangacha

Caithfidh iarratasóirí an-mháistreacht a bheith acu ar an bhFraincis nó ar an mBéarla, ós iad sin na príomhtheangacha oibre san Ardrúnaíocht.

Próifílí

Tagann tromlach na n-iarratas ó dhaoine a bhfuil cáilíochtaí acu sa dlí, san eolaíocht pholaitiúil, sa chaidreamh idirnáisiúnta, i staidéar an Aontais Eorpaigh agus san eacnamaíocht.

Tá an Ardrúnaíocht ag iarraidh teacht ar oiliúnaithe a bhfuil cáilíochtaí acu i réimsí eile freisin, mar shampla:

san aistriúchán, in acmhainní daonna, i gcumarsáid, sna staidéir oideachais, sna heolaíochtaí ríomhaireachta, sa dearadh grafach, sna hilmheáin, sa teicneolaíocht talmhaíochta, san innealtóireacht bhithcheimiceach, sa tsláinte agus sa tsábháilteacht bia, sa bhainistiú fuinnimh, sa chomhshaol, agus san innealtóireacht aeraspáis.

Cé nach féidir leis iarratas a dhéanamh?

Ní ghlacfar le hiarratais ó dhaoine a fuair níos mó ná 8 seachtaine oiliúna inseirbhíse (íochta nó gan íocaíocht) in aon cheann d'institiúidí nó de chomhlachtaí AE.