Déan iarratas ar thréimhse oiliúna

Ardrúnaíocht

Iarratais ar thréimhsí oiliúna íoctha don bhliain 2018

Tá sé rómhall anois agat le cur isteach ar thréimhse oiliúna íoctha sa chéad tréimhse de 2018. Is féidir leat rochtain a fháil fós ar d’iarratas.

An chéad tréimhse oiliúna: 1 Feabhra - 30 Meitheamh 2018

  •  cuir iarratas isteach idir an 11 Meán Fómhair agus an 16 Deireadh Fómhair 2017

Rachfar i dteagmháil, faoi mhí na Nollag 2017 ar a dhéanaí, leis na hiarrthóirí a roghnaíodh don chéad tréimhse.

An dara tréimhse oiliúna: 1 Meán Fómhair 2018 - 31 Eanáir 2019

  • cuir d’iarratas isteach idir an 15 Eanáir (12:00 meánlae GMT+1) agus an 15 Márta (12:00 meánlae GMT+1) 2018

Rachfar i dteagmháil i mí an Mhárta 2018, nó ina dhiaidh sin, leis na hiarrthóirí a roghnaítear don dara tréimhse.

Faigheann an Chomhairle an-chuid iarratas. Ná fág go dtí an nóiméad deiridh é le d'iarratas a chur isteach, rud a d'fhéadfadh an-bhrú a chur ar an gcóras.

Tá an fhoirm iarratais ar fáil i bhFraincis agus i mBéarla. Ní mór duit Fraincis nó Béarla a bheith ar do thoil agat le hiarratas a chur isteach.

Iarratais ar thréimhsí oiliúna éigeantacha gan íocaíocht don bhliain 2018

An chéad tréimhse oiliúna: 1 Feabhra - 30 Meitheamh 2018

  •  is é an 1 Deireadh Fómhair 2017 an dáta deiridh le haghaidh iarratas

An dara tréimhse oiliúna: 1 Meán Fómhair 2018 - 31 Eanáir 2019

  • is é an 1 Aibreán 2018 an dáta deiridh le haghaidh iarratas

Tá an fhoirm iarratais ar fáil i bhFraincis agus i mBéarla. Ní mór duit Fraincis nó Béarla a bheith ar do thoil agat le hiarratas a chur isteach.

Teagmháil

Má tá tuilleadh faisnéis uait, féadfaidh tú dul i dteagmháil le hOifig na dTréimhsí Oiliúna: