Stair

Scannán: ‘Ó chadráil cois tine go húdar ceannais’

Sa chlár faisnéise seo tá súil á caitheamh siar ar stair na Comhairle Eorpaí ón lá a bunaíodh í go dtí an lá atá inniu ann. Taispeántar ann clocha míle tábhachtacha a baineadh amach sna blianta a chuaigh thart a raibh tionchar acu ar an gcaoi ar a dtagann ceannairí AE ar chinntí.
Insítear an scéal trí shúile na ndaoine sin a chonaic ról na Comhairle Eorpaí ag athrú go dtí go raibh sí ina hionad cinnteoireachta mar atá inniu.

Tuilleadh eolais faoi na himeachtaí agus na conarthaí lenar múnlaíodh ról na Comhairle Eorpaí, Chomhairle an Aontais Eorpaigh, an Ghrúpa Euro agus Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro.

2008

An 12 Deireadh Fómhair

Tháinig Cruinniú Mullaigh an Limistéar Euro ar an bhfód 

Mhol Nicolas Sarkozy, Uachtarán na Fraince, go mbeadh cruinniú ag ceannairí stáit nó rialtais an limistéir euro go rialta. Bhí an chéad chruinniú ar siúl an 12 Deireadh Fómhair 2008. Bhí cruinnithe mullaigh ann ina dhiaidh sin i mí na Bealtaine 2010, i mí an Mhárta 2011, i mí Iúil 2011 agus i mí Dheireadh Fómhair 2011 sa Bhruiséil.

Le Cruinnithe Mullaigh an Limistéir Euro, cuidítear le beartas eacnamaíoch an limistéir euro a chomhordú agus freastalaíonn Uachtarán Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh ar na cruinnithe sin freisin. 

2012

An 1-2 Márta

An Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta

Ag an gcruinniú a bhí ag an gComhairle Eorpach an 1-2 Márta 2012, shínigh 25 cheannairí Eorpacha an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas (TSCG) san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.  

Tháinig an Conradh i bhfeidhm an 1 Eanáir 2013 agus cuireadh cruinniú Mullaigh an Limistéir Euro ar bhonn foirmiúil leis. Leagtar amach eagrú Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro agus ról a Uachtaráin in Airteagal 12 den Chonradh.

2013

An 14 Márta

Rialacha nós imeachta Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro

Tionóladh an chéad Chruinniú Mullaigh den Limistéar Euro ó tháinig an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (TSCG) i bhfeidhm an 14 Márta 2013. Glacadh rialacha maidir le Cruinnithe Mullaigh an Limistéir Euro a eagrú ag an gcruinniú sin.

2015

An 22 Meitheamh

Cruinniú Mullaigh Urghnách maidir leis an nGréig

Bhuail ceannairí an Aontais le chéile chun tuairimí a phlé maidir leis an nGréig an 22 Meitheamh 2015. Dúirt Uachtarán Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro, Donald Tusk, gur céim chun cinn é na moltaí is déanaí atá déanta ag rialtas na Gréige, ach go gcaithfidh na hinstitiúidí iad a mheas a thuilleadh fós.

An 12 Iúil

Tháinig ceannairí an limistéir euro ar chomhaontú maidir leis an nGréig

Tá siad réidh chun tús a chur le caibidlíocht maidir le clár cúnaimh airgeadais an tSásra Eorpaigh um Chobhsaíocht (SEC) don Ghréig, ach ní mór ar dtús an comhaontú a fhormheas ag Parlaimint na Gréige agus na Parlaimintí náisiúnta eile. Tar éis na nósanna imeachta náisiúnta, tabharfaidh an Grúpa Euro an chaibidlíocht chun cinn.