29/04/2017 Cruinniú

Tiocfaidh 27 gceannairí an Aontais le chéile ar an 29 Aibreán chun treoirlínte le haghaidh na gcainteanna faoi Brexit atá ar na bacáin a chomhaontú. Leis an méid sin saineofar an creat don chaibidlíocht agus leagfar síos na seasaimh agus na prionsabail fhoriomlána AE a bhainfidh leis an gcaibidlíocht. Beidh an cruinniú mullaigh ar siúl mí amháin tar éis don Ríocht Aontaithe fógra oifigiúil a thabhairt don Aontas go bhfuil sé ar intinn aici fágáil.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Sainíonn sí treoir agus tosaíochtaí polaitiúla ginearálta an Aontais.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht do rialtais na mBallstát. Is anseo i gComhairle an Aontais, mar a thugtar uirthi freisin go neamhfhoirmiúil, a thagann airí náisiúnta ó gach tír den Aontas le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus beartais a chomhordú.