18-20/09/2017 Cruinniú

Bíodh is gur aithin sé gurb iad na Náisiúin Aontaithe an uirlis is fearr lenar féidir aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna domhanda, mhol Donald Tusk go láidir do na Náisiúin Aontaithe a bheith níos ceannasaí, níos diongbháilte agus níos aontaithe i leith na ndúshlán atá ann go hidirnáisiúnta faoi láthair. ‘Tá an domhan idir dhá cheann na meá agus sinn ag teacht le chéile anseo,’ a dúirt an tUachtarán Tusk agus é ag déanamh a mharana ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe. D’athdhearbhaigh sé an méid seo: ‘Ní éireoidh an tAontas Eorpach as bheith ag obair leis na Náisiúin Aontaithe agus as bheith ag obair faoi chuimsiú na Náisiún Aontaithe go brách’.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Sainíonn sí treoir agus tosaíochtaí polaitiúla ginearálta an Aontais.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht do rialtais na mBallstát. Is anseo i gComhairle an Aontais, mar a thugtar uirthi freisin go neamhfhoirmiúil, a thagann airí náisiúnta ó gach tír den Aontas le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus beartais a chomhordú.