18-20/09/2017 Cruinniú

Is príomhthosaíochtaí ag an Aontas an t-ord domhanda atá bunaithe ar rialacha a neartú, an tsíocháin a chothú, feabhas a chur ar an gcomhar frithsceimhlitheorachta, agus an dí-armáil núicléach a chur chun cinn. Beidh caibidlíocht maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an imirce, cearta an duine, cúrsaí aeráide agus forbraíochta á cur chun cinn ag an Aontas freisin. Ar imeall Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, beidh cruinnithe déthaobhacha ag an Uachtarán Tusk freisin leis na ceannairí eile.

 

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Sainíonn sí treoir agus tosaíochtaí polaitiúla ginearálta an Aontais.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht do rialtais na mBallstát. Is anseo i gComhairle an Aontais, mar a thugtar uirthi freisin go neamhfhoirmiúil, a thagann airí náisiúnta ó gach tír den Aontas le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus beartais a chomhordú.