22-23/06/2017 Cruinniú

Ar an 22 Meitheamh, d’aontaigh ceannairí an Aontais dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus comhar Eorpach ó thaobh cúrsaí cosanta a neartú. Tháinig an Chomhairle Eorpach (Airt. 50) le chéile freisin chun Brexit a phlé. Ar an 23 Meitheamh, tiocfaidh na ceannairí le chéile arís le cúrsaí geilleagair, trádála agus imirce a phlé.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Sainíonn sí treoir agus tosaíochtaí polaitiúla ginearálta an Aontais.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht do rialtais na mBallstát. Is anseo i gComhairle an Aontais, mar a thugtar uirthi freisin go neamhfhoirmiúil, a thagann airí náisiúnta ó gach tír den Aontas le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus beartais a chomhordú.