© E. Sansar/Anadolu Agency 04-05/04/2017 Cruinniú

Is mór-imeacht í comhdháil na Bruiséile ina nglacfaidh corradh le 70 toscaireacht páirt ar leibhéal aireachta, lena n-áirítear an tAontas, na Náisiúin Aontaithe, agus deontóirí ón réigiún agus ó níos faide i gcéin. Tá mórghníomhaithe polaitiúla, daonnúla agus eacnamaíocha, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, rannpháirteach freisin.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Sainíonn sí treoir agus tosaíochtaí polaitiúla ginearálta an Aontais.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht do rialtais na mBallstát. Is anseo i gComhairle an Aontais, mar a thugtar uirthi freisin go neamhfhoirmiúil, a thagann airí náisiúnta ó gach tír den Aontas le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus beartais a chomhordú.