© An tAontas Eorpach 19-20/10/2017 Cruinniú

Ar an 19 Deireadh Fómhair, tháinig ceannairí an Aontais ar aon fhocal faoi chomhdhlúthú a dhéanamh ar an straitéis reatha maidir le rialú sreafaí imirce. Ina theannta sin, thug siad le fios go raibh siad "faoi réir le gach a bhfuil riachtanach a dhéanamh ionas go gcrochfaidh an Eoraip a seolta sa saol digiteach." Tiocfaidh siad le chéile arís, ar an 20 Deireadh Fómhair, chun Clár Oibre na gCeannairí a phlé agus staid reatha na caibidlíochta faoi Brexit a athbhreithniú (AE 27, gan an Ríocht Aontaithe).

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Sainíonn sí treoir agus tosaíochtaí polaitiúla ginearálta an Aontais.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht do rialtais na mBallstát. Is anseo i gComhairle an Aontais, mar a thugtar uirthi freisin go neamhfhoirmiúil, a thagann airí náisiúnta ó gach tír den Aontas le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus beartais a chomhordú.