Cruinniú den Ghrúpa Euro, 09/05/2016

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 09/05/2016
  • 15:00
  • An Bhruiséil

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

Phléigh an Grúpa Euro an staid mar atá maidir leis an gcéad athbhreithniú ar chlár coigeartaithe maicreacnamaíoch na Gréige.

Ba dhíol sásaimh dó pacáiste athchóirithe beartais lena gcuimseofar an méid a leanas:

  • an córas pinsean
  • cáin ioncaim agus CBL
  • bearta maidir le bille pá na hearnála poiblí
  • an straitéis maidir le príobháidiú
  • saincheist na n-iasachtaí neamhthuillmheacha

Chinn an Grúpa Euro go gcaithfidh údaráis agus institiúidí na Gréige níos mó oibre a dhéanamh ar shásra maidir le bearta teagmhais. Ní thiocfaidh na bearta sin i bhfeidhm ach sa chás in mbeadh gá le hiarracht bhreise chun na spriocanna príomhbharrachais a comhaontaíodh a bhaint amach.

Féadfar níos mó cabhair airgeadais a thabhairt don Ghréig nuair a thabharfar an chéad athbhreithniú chun críche tar éis don Ghréig na réamhghníomhaíochtaí a chur chun feidhme agus nuair a bheidh na nósanna imeachta ábhartha náisiúnta curtha chun feidhme sna Ballstáit eile sa limistéar euro.

Na chéad chéimeanna eile

D’athdhearbhaigh an Grúpa Euro go raibh sé réidh le machnamh a dhéanamh faoi bhearta eile a d'fhéadfaí a dhéanamh le hinbhuanaitheacht riachtanais athmhaoinithe na Gréige a áirithiú nuair a bheidh an chéad athbhreithniú déanta. Chomhaontaigh sé roinnt treoirphrionsabail agus cur chuige seicheamhach i ndáil leis sin, agus chuir sé de chúram ar Mheitheal an Ghrúpa Euro na mionsonraí a réiteach.

Leanfaidh an Grúpa Euro leis an bplé ag an gcéad chruinniú eile a bheidh aige ar an 24 Bealtaine 2016.

Athbhreithnithe go deireanach an 10/05/2016