An Grúpa Euro, 09/10/2017

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 09/10/2017
  • 15:00
  • Lucsamburg

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

AEA a dhoimhniú: ról an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh

Bhí plé ag an nGrúpa Euro maidir leis na róil a d’fhéadfadh a bheith ag an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) amach anseo i gcomhthéacs na díospóireachta níos leithne atá ar siúl go fóill faoin méid atá i ndán don aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta.

Dhírigh an plé tosaigh sin ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag an SEC i mbainistiú géarchéime agus maidir leis an aontas baincéireachta, agus ar an tionchar a bheadh ag an ról nua féideartha seo ar an struchtúr rialachais agus ar an feidhm atá aige laistigh den aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta.

Plé téamach faoin bhfás agus faoi phoist: maoiniú a dhéanamh ar laghduithe cánach i margadh an tsaothair

Bhí malartú tuairimí ag na hairí maidir le maoiniú a dhéanamh ar laghduithe cánach i margadh an tsaothair agus chomhroinn siad dea-chleachtais náisiúnta i leith an méid sin. Meastar go bpléifidh an Grúpa Euro an t-ábhar sin arís níos déanaí i mbliana, i gcomhthéacs a athbhreithnithe bhliantúil ar dhréachtphleananna buiséadacha na mBallstát don bhliain atá le teacht.

Moladh don limistéar euro an t-ualach cánach ar mhargadh an tsaothair a laghdú i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, próiseas bliantúil comhordaithe beartais an Aontais Eorpaigh. Tá an ding cánach a ghearrtar ar mhargadh an tsaothair sa limistéar euro ar an muirear is airde ar domhan, agus d’fhéadfaí cuidiú le fás eacnamaíoch agus cruthú post trína laghdú. Is ceist thábhachtach í dá bhrí sin conas laghduithe cánach i margadh an tsaothair a mhaoiniú, mar is cion suntasach d’ioncam rialtais í cáin ar mhargadh an tsaothair i roinnt tíortha sa limistéar euro.

Misean faireachais iarchláir go dtí an Phortaingéil

Is iad an Coimisiún Eorpach, an Banc Ceannais Eorpach, an Sásra Cobhsaíochta Eorpaigh agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta a chuir an Grúpa Euro ar an eolas faoi thorthaí an séú misean faireachais iarchláir go dtí an Phortaingéil. Bhí an misean ar siúl ón 26 Meitheamh go dtí an 4 Iúil 2017.

Bhí príomhthorthaí an mhisin dearfach. Tá staid eacnamaíoch airgeadais na Portaingéile ag feabhsú i gcónaí, agus tá a cumas meántéarmach go fadtéarmach na fiacha a aisíoc fabhrach fós.

Athbhreithnithe go deireanach an 10/10/2017