Cruinniú Mullaigh an Limistéir Euro, 12/07/2015

Cruinniú Mullaigh faoin Euro
  • Cruinniú Mullaigh faoin Euro
  • 12/07/2015
  • 14:00
  • An Bhruiséil

Na príomhthorthaí

An 13 Iúil 2015, tháinig na ceannairí ó Bhallstáit an limistéir Euro ar chomhaontú i bprionsabal go bhfuil siad réidh chun tús a chur leis an gcaibidlíocht maidir le clár cúnaimh airgeadais SEC don Ghréig

Tá roinnt dianchoinníollacha nach mór a chomhlíonadh sula bhféadfar tús foirmiúil a chur leis an gcaibidlíocht.

Ní foláir do Pharlaimint na Gréige agus do roinnt parlaimintí náisiúnta eile an comhaontú a fhormheas.

"Fáiltím roimh an dul chun cinn a rinneadh agus freisin roimh sheasamh dearfach na Gréige, rud a chabhraíonn le muinín a athchothú i measc chomhpháirtithe an limistéir euro", arsa Uachtarán Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro Donald Tusk.

Na chéad chéimeanna eile

Tar éis na nósanna imeachta náisiúnta, oibreoidh an Grúpa Euro leis na hinstitiúidí chun an chaibidlíocht a chur ar aghaidh go pras. Déanfaidh Airí Airgeadais an Limistéir Euro plé práinneach freisin maidir le conas is féidir cabhrú leis an nGréig freastal dá riachtanais airgeadais sa ghearrthéarma, an maoiniú idirlinne mar a thugtar air. 

Athbhreithnithe go deireanach an 13/07/2015