Comóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe, 25/03/2017

Comhairle Eorpach
  • Comhairle Eorpach
  • 25/03/2017
  • An Róimh
  • Cathaoirleach Donald Tusk
  • Liosta na rannpháirtithe 

Tháinig cinn stáit nó rialtais an Aontais le chéile sa Róimh, san Iodáil, ar an 25 Márta, do chomóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe. Ócáid a bhí ann chun machnamh a dhéanamh ar staid an Aontais Eorpaigh agus smaoineamh ar a bhfuil i ndán do phróiseas na lánpháirtíochta.

“Tá athnuachan á déanamh sa Róimh inniu againn ar chomhghuaillíocht saornáisiún, nach bhfuil a leithéid eile ann agus arb iad an dream iontach ar thángamar i gcomharbacht orthu a chuir tús léi tá 60 bliain ó shin,” a dúirt an tUachtarán Donald Tusk ag an searmanas in Campidoglio. “San am sin, ní raibh aon chaint acu ar luasanna éagsúla, ná ní raibh bealaí amach á mbeartú acu, ach ainneoin a raibh feicthe acu d’uafás agus d’anchás na mblianta beaga roimhe sin, chuir siad dóchas iomlán in aontacht na hEorpa.”

Dúirt an tUachtarán Tusk go raibh na milliúin duine ar fud na hEorpa ag léiriú tacaíocht don Aontas ar lá an chomórtha.

“Tá níos mó i gceist leis an Aontas ná manaí, ná nósanna imeachta, ná rialacháin. Is é an tAontas an ráthaíocht atá againne nach aisling gan fíorú feasta iad an tsaoirse, an dínit, an daonlathas agus an neamhspleáchas, ach cuid den ghnáthshaol laethúil.

An tUachtarán Donald Tusk

I ndeireadh an cheiliúrtha, ghlac na ceannairí Dearbhú na Róimhe ina leagtar amach fís chomhpháirteach do na blianta atá romhainn.

Sa Dearbhú, dúirt siad go láidir gur Aontas ar leith é an tAontas Eorpach, a bhfuil institiúidí i gcomhpháirt agus bunluachanna láidre aige, comhphobal síochána, saoirse, daonlathais, cearta daonna agus smachta reachta, cumhacht cheannasach ó thaobh an gheilleagair de a sholáthraíonn leas agus cosaint shóisialta nach bhfuil a leithéid eile ar fáil in áit ar bith ar domhan.

“Aisling a bhí ag an mbeagán a bhí in aontacht na hEorpa ar dtús, tuar dóchais a bhí ag an mórán a bhí ann ina dhiaidh sin. Agus rinneadh aon den Eoraip ina dhiaidh sin arís. Táimid aontaithe inniu agus is treise sinn dá bharr: tá leas á dhéanamh do na céadta milliún duine ó cheann ceann na hEorpa a bhfuil cónaí orthu in Aontas méadaithe a chuir deireadh le himreas na haimsire caite.”

Dearbhú na Róimhe 

Dúirt na ceannairí, agus fios acu go bhfuil ábhair ann atá ag déanamh imní don saoránach, go dtiomnaíonn siad iad féin do Chlár Oibre na Róimhe agus gheall siad go n-oibreoidís i dtreo an méid seo a leanas a chur i gcrích:

  • Eoraip a bheidh slán sábháilte
  • Eoraip a bheidh rathúil inbhuanaithe
  • Eoraip shóisialta
  • Eoraip a bheidh níos tréine os comhair an tsaoil

“Mar eintiteas polaitiúil, beidh an Eoraip aontaithe, sin nó ní bheidh sí ann beag ná mór. Mura mbeidh an Eoraip aontaithe, ní fhéadfaidh sí a bheith ceannasach i ndáil leis an gcuid eile den domhan,” a dúirt an tUachtarán Tusk.

Cúlra

Ba iad Conarthaí na Róimhe na conarthaí bunaidh lenar bunaíodh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (CEFA), a síníodh ar an 25 Márta 1957 agus a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 1958.

Ba chosúil na struchtúir institiúideacha a bhí ag na comhphobail nua agus na struchtúir a bhí ag an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach (CEGC), agus bhí ceithre institiúid sna comhphobail nua chomh maith: Coimisiún, Comhairle agus, comhroinnte le CEGC, Tionól agus Cúirt.

Tionóladh an chéad chruinniú de Chomhairle CEE ar an 25 Eanáir 1958 faoi chathaoirleacht Victor Larock, Aire Gnóthaí Eachtracha na Beilge.

Faisnéis do na meáin

Athbhreithnithe go deireanach an 27/03/2017