Comóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe, 25/03/2017

Comhairle Eorpach
  • Comhairle Eorpach
  • 25/03/2017
  • An Róimh
  • Cathaoirleach Donald Tusk

Faisnéis do na meáin

Príomhphointí an chláir oibre

Tiocfaidh cinn stáit nó rialtais an Aontais le chéile sa Róimh, san Iodáil, ar an 25 Márta, do chomóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe. Ócáid a bheidh ann chun machnamh a dhéanamh ar staid an Aontais Eorpaigh agus todhchaí an phróisis lánpháirtíochta a chur agus a chúiteamh. Táthar ag súil go nglacfaidh na ceannairí dearbhú ina leagtar amach fís chomhpháirteach do na blianta atá amach romhainn.

“Deis a bheidh againn anseo ár stair choiteann a cheiliúradh i gcuideachta a chéile agus breathnú siar ar sheasca bliain den lánpháirtíocht. Ar an ócáid stairiúil seo, ní haon rún é gur gá dúinn dianmhachnamh a dhéanamh ar na dúshláin atá roimh an Aontas sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma.”

An tUachtarán Donald Tusk, Príomh-Aire Paolo Gentiloni agus Príomh-Aire Joseph Muscat sa chuireadh chuig ceannairí stáit nó rialtais an Aontais Eorpaigh

Ullmhúcháin don chomóradh

Cuairt ar an Róimh

Seachtain roimh an gceiliúradh, thug an tUachtarán Donald Tusk cuairt ar an Róimh, áit ar ghlac sé páirt i gComhdháil Chinn Chomhairle Pharlaimintí an Aontais Eorpaigh ar ócáid chomóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe. Bhuail sé freisin le Sergio Matarella, Uachtarán na hIodáile.

“Le Conarthaí na Róimhe, cuireadh tús le próiseas a chuir an-chuid tíortha ar ais ar bhóthar na saoirse agus an rathúnais”, a dúirt Tusk os comhair Sheanad Phoblacht na hIodáile ar an 17 Márta 2017. “Chuidigh sé linn a thuiscint gur lag a bheidh tíortha aonair na hEorpa má bhíonn an Eoraip féin lag. Is láidir iad na Ballstáit má bhíonn an Eoraip láidir.”

Cruinniú neamhfhoirmiúil sa Bhruiséil

Dé hAoine, 10 Márta, tháinig na 27 gceannaire le chéile go neamhfhoirmiúil sa Bhruiséil le hullmhú do chomóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe agus phléigh siad príomhghnéithe Dhearbhú na Róimhe.

Bhí an díospóireacht dírithe ar an méid a bheidh i ndán don Aontas amach anseo, lena n-áirítear an coincheap 'Eoraip il-luais'.

“Agus na cásanna éagsúla a bheadh i ndán don Eoraip á bplé againn, ba cheart gurbh é a bheadh mar phríomhchuspóir againn an mhuinín fhrithpháirteach agus an aontacht i measc na 27 mBallstát a threisiú. Agus tar éis dhíospóireacht an lae inniu, is féidir liom a rá go hoscailte go gcomhaontaíonn na 27 gceannaire uile leis an gcuspóir seo,” a dúirt an tUachtarán Tusk ag an bpreasagallamh tar éis an chruinnithe.

Cruinniú mullaigh i Málta

Níos luaithe i mbliana, tháinig na 27 gceannaire le chéile freisin i Málta chun tús a chur leis na hullmhúcháin le haghaidh chomóradh na Róimhe. Bunaíodh an t-idirphlé seo ar an machnamh polaitiúil ar thodhchaí an Aontais Eorpaigh le 27 mBallstát ann, plé ar cuireadh tús leis go díreach tar éis vótáil na Ríochta Aontaithe i bhfabhar an tAontas Eorpach a fhágáil ar an 23 Meitheamh 2016 agus ar leanadh leis sa Bhratasláiv ar an 16 Meán Fómhair 2016.

An clár

24/03/2017 15:30

(Ócáid eile)

Cruinniú Uachtaráin Institiúidí an Aontais leis na comhpháirtithe sóisialta (ceardchumainn agus comhlachais ghnó) a bheidh á óstáil ag Príomh-Aire na hIodáile

Palazzo Chigi

18:00

(Ócáid eile)

Buaileann cinn stáit nó rialtais an Aontais leis an bPápa Proinsias

An Vatacáin

25/03/2017 09:00

Teacht i láthair na rannpháirtithe

Campidoglio

10:00

Comóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe

Campidoglio

11:45

Searmanas sínithe Dhearbhú na Róimhe

Campidoglio

11:50

Grianghraf den ghrúpa

Campidoglio

12:00

Preasagallamh leis an Uachtarán Donald Tusk, an tUachtarán Jean-Claude Juncker agus an tUachtarán Antonio Tajani, agus leis an bPríomh-Aire Paolo Gentiloni agus an Príomh-Aire Joseph Muscat

Campidoglio

13:00

Lón a bheidh á óstáil ag Uachtarán na hIodáile, Sergio Matarella

Quirinale

14:00

(Ócáid eile)

Máirseáil don Eoraip 2017

Cúlra

Ba iad Conarthaí na Róimhe na conarthaí bunaidh lenar bunaíodh Comhphobal Eacnamaíoch na hEorpa (CEE) agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (CEFA), a síníodh ar an 25 Márta 1957 agus a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 1958.

Le struchtúir institiúideacha cosúil leo siúd a bhí ag an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach (CEGC), bhí ceithre institiúid sna comhphobail nua chomh maith: Coimisiún, Comhairle agus, comhroinnte leis an CEGC, Tionól agus Cúirt.

Tionóladh an chéad chruinniú de Chomhairle CEE ar an 25 Eanáir 1958 faoi chathaoirleacht Victor Larock, Aire Gnóthaí Eachtracha na Beilge.

Athbhreithnithe go deireanach an 20/03/2017