Cruinniú Mullaigh Tríthaobhach maidir le Cúrsaí Sóisialta, 18/10/2017

Comhairle Eorpach
  • Comhairle Eorpach
  • 18/10/2017
  • Cathaoirleach Donald Tusk

Is é príomhthéama an chruinnithe sin de chuid an Chruinnithe Mullaigh Thríthaobhaigh ar mhaithe leis an bhFás agus leis an bhFostaíocht ‘Todhchaí na hEorpa a mhúnlú: an teacht aniar a neartú agus dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta do chách a chur chun cinn’.

Beidh an plé dírithe ar thrí réimse:

  • an ghné shóisialta den Eoraip
  • an dul chun cinn atá déanta agus bealaí chun feabhas a chur ar rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta i mbeartais agus in athchóirithe ar an leibhéal náisiúnta
  • infheistiú a dhéanamh san fhoghlaim i ngeilleagar agus sochaí dhigiteach.

Clár

14:00

Cruinniú (foirgneamh Europa)

17:00

Grianghraf den ghrúpa (foirgneamh Europa)

17:15

Preasagallamh (foirgneamh Europa)

Cad atá i gceist leis an gCruinniú Mullaigh Tríthaobhach?

Is fóram don idirphlé é idir institiúidí an Aontais Eorpaigh ar leibhéal an Uachtaráin agus na comhpháirtithe sóisialta Eorpacha ar leibhéal na hardbhainistíochta. Is iad Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus Ceann Stáit nó Rialtais na hUachtaránachta rothlaí, a bheidh ina gcomhchathaoirligh ar an gcruinniú mullaigh; is é uain Phríomh-Aire na hEastóine é an turas seo.

Déanfaidh Cónaidhm na nGnóthas Eorpach (Business Europe), Lárionad Eorpach na bhFostóirí agus na bhFiontar a sholáthraíonn Seirbhísí Poiblí (CEEP) agus an Comhlachas Eorpach um Ghnóthais Cheardaíochta agus um Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide (UEAPME) ionadaíocht thar ceann na bhfostóirí.

Is é Cónaidhm Eorpach na gCeardchumann (CEC) a dhéanfaidh ionadaíocht thar ceann na gceardchumann.

Athbhreithnithe go deireanach an 16/10/2017