An Chomhairle Eorpach, 19-20/10/2017

Comhairle Eorpach
  • Comhairle Eorpach
  • 19-20/10/2017
  • An Bhruiséil
  • Cathaoirleach Donald Tusk

Faisnéis do na meáin

Príomhphointí an chláir oibre

Déanfaidh ceannairí an Aontais scagadh ar na saincheisteanna is práinní, lena n-áirítear an imirce, cúrsaí cosanta, cúrsaí gnóthaí eachtracha agus an digitiú.

An Imirce

Breithneoidh an Chomhairle Eorpach na bearta a glacadh chun sreafaí neamhdhleathacha a mhaolú ar bhealaí uile na himirce.

Táthar ag súil go ndéanfaidh na ceannairí cinneadh maidir le haon bhearta breise is gá a dhéanamh chun tacú le Ballstáit túslíne, agus chun comhar a neartú le UNHCR agus EII agus le tíortha tionscnaimh agus idirthurais freisin.

Ina theannta sin, iarrfaidh an Chomhairle Eorpach go ndéanfar tuilleadh dul chun cinn maidir leis an athchóiriú ar an gComhchóras Eorpach Tearmainn.

An Eoraip Dhigiteach

Breithneoidh an Chomhairle Eorpach an chaoi a bhféadfaidh an tAontas teacht i dtír ar na deiseanna a bhaineann le digitiú agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis, ar bhonn an idirphlé ag an gCruinniú Mullaigh Digiteach ar an 29 Meán Fómhair.

Déanfaidh na ceannairí cur chun feidhme an mhargaidh aonair dhigitigh a mheas go grinn freisin.

An chosaint

Cuirfidh na cinn stáit nó rialtais tús athuair leis an idirphlé faoin mbuanchomhar struchtúrtha (PESCO) i dtaca le cúrsaí cosanta. Tháinig na ceannairí ar chomhaontú ag Comhairle Eorpach mhí an Mheithimh gur gá PESCO a sheoladh.

An caidreamh seachtrach

I bhfianaise a bhfuil tarlaithe le déanaí, déanfaidh ceannairí an Aontais athbhreithniú ar shaincheisteanna sonracha a bhaineann le gnóthaí eachtracha, lena n-áirítear an caidreamh leis an Tuirc.

An chaibidlíocht faoi Brexit

Déanfaidh an Chomhairle Eorpach (Airteagal 50), i bhformáid AE27, athbhreithniú ar a bhfuil tarlaithe sa chaibidlíocht tar éis don Ríocht Aontaithe fógra a thabhairt go raibh sé ar intinn aici an tAontas a fhágáil.

Clár

19/10/2017 14:00

Teacht i láthair na rannpháirtithe

15:00

Malartú tuairimí le hUachtarán Pharlaimint na hEorpa

15:30

Seisiún oibre na Comhairle Eorpaí

19:00

Preasagallamh le hUachtarán na Comhairle Eorpaí agus le hUachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

19:30

Dinnéar oibre na Comhairle Eorpaí

20/10/2017 09:00

Teacht i láthair na rannpháirtithe

10:00

Seisiún oibre na Comhairle Eorpaí (Airt. 50)

12:30

Preasagallamh le hUachtarán na Comhairle Eorpaí agus le hUachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

Athbhreithnithe go deireanach an 05/10/2017