Tacaíocht a thabhairt don tSiria agus don réigiún amach anseo - Comhdháil na Bruiséile, 04-05/04/2017

Comhairle AE
  • Comhairle AE
  • 04-05/04/2017
  • An Bhruiséil

Na príomhthorthaí

Bhí an tAontas Eorpach agus na Náisiúin Aontaithe, Catar, Cuáit, an Ghearmáin, an Iorua agus an Ríocht Aontaithe ina gcomhchathaoirligh ar Chomhdháil na Bruiséile maidir le Tacaíocht a thabhairt don tSiria agus don Réigiún amach anseo, ar an 5 Aibreán 2017.

“Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar infheistíocht san obair pholaitiúil chun tacú le réiteach a fháil ar an ngéarchéim chun a áirithiú gur todhchaí dhaonlathach agus shaor a bheidh i ndán don tSiria agus do mhuintir na Siria. Is iad muintir na Siria amháin a thiocfas ar chomhaontú lena bhfeisteofar an tsíochán. Ach tá an tiomantas a léirigh an comhphobal idirnáisiúnta agus an réigiún inniu tacaíocht a thabhairt dóibh todhchaí shíochánta a bhaint amach thar a bheith riachtanach. Dheimhníomar inniu gurb í an tsíochán inbhuanaithe chuimsitheach sa tSiria agus do mhuintir na Siria an cuspóir atá againn ar fad san obair a dhéanaimid le chéile.

Federica Mogherini, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

Thug an choinbhleacht sa tSiria léi scrios agus fulaingt thar na bearta. Ar an lá i ndiaidh na n-ionsaithe ar Khan Sheikhun, cháin an chomhdháil úsáid arm ceimiceach ag Rialtas na Siria agus ag ISIL/Da’esh, mar a shainaithin an Sásra Imscrúdaitheach Comhpháirteach de chuid Eagraíocht na Náisiún Aontaithe um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha (NA-OPCW), agus cháin sí na hionsaithe a rinneadh an lá roimhe sin freisin. Ní mór do gach páirtí deireadh a chur láithreach bonn le húsáid arm ceimiceach in áit ar bith.

Ghlac na comhchathaoirligh dearbhú comhpháirteach, lena n-áirítear iarscríbhinní sonracha maidir le tacú le teacht aniar na dtíortha óstacha agus na ndídeanaithe i gcomhthéacs na géarchéime sa tSiria don Iordáin agus don Liobáin.

D’fhonn freastal ar na riachtanais ollmhóra atá ag an daonra laistigh den tSiria agus i dtíortha comharsanachta, agus d’fhonn teacht aniar na bpobal óstach a neartú, d’aontaigh na rannpháirtithe go bhfuil gá le tacaíocht shuntasach airgeadais agus le cur chuige nuálaíoch iomlánaíoch. De thoradh ar fhlaithiúlacht na rannpháirtithe, gealladh USD 6 bhilliún (EUR 5.6 bhilliún) do 2017.

Tionóladh an chomhdháil ar leibhéal aireachta agus bhí 70 tír, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus an tsochaí shibhialta rannpháirteach inti.

Ar an 4 Aibreán, d’eagraigh AE agus na comhchathaoirligh seisiúin théamacha chomhthreomhara le heagraíochtaí NA, le heagraíochtaí idirnáisiúnta eile agus le príomhghníomhaithe ó phobail na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ón tsochaí shibhialta, agus díríodh ar ghnéithe éagsúla de thacaíocht idirnáisiúnta a chuirtear ar fáil mar fhreagairt don ghéarchéim sa tSiria agus sa réigiún.

08:30

Seisiún téamach - an staid dhaonnúil laistigh den tSiria: riachtanais, dúshláin agus an bealach ar aghaidh

An áit: Áras an Residence Palace

Óráid oscailte ó Christos Stylianides, Coimisinéir um Chabhair Dhaonnúil agus Bainistiú Géarchéimeanna.

15:30

Seisiún téamach - tacú le teacht aniar na dtíortha óstacha agus na ndídeanaithe i gcomhthéacs na géarchéime sa tSiria

An áit: Áras an Residence Palace

Óráid dheireanach ó Johannes Hahn, Coimisinéir um Beartas Comharsanachta na hEorpa agus Caibidlíocht maidir le Méadú.

07:30

Teacht na dtoscaireachtaí / ráitis tairsí

An áit: Áras Europa.

09:00

An chéad seisiún

Lena n-áirítear ráitis ó:

  • António Guterres, Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe
  • Federica Mogherini, Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála
  • Príomh-Airí chomharsana na Siria: Hani Al-Mulki na hIordáine, agus Saad Al-Hariri na Liobáine
  • Airí Eachtracha comhchathaoirleacha eile: Sigmar Gabriel na Gearmáine;; Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah Chuáit, Børge Brende na hIorua, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani Chatar, Boris Johnson na Ríochta Aontaithe
10:15

Grianghraf den ghrúpa

10:45

Tacaíocht a thabhairt don tSiria amach anseo

Bhí Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, Federica Mogherini, ina cathaoirleach ar an seisiún sin.

13:45
14:20

Nochtadh an taispeántais maidir leis an oidhreacht chultúrtha a atógáil Ag teacht i dtreis tar éis a bheith díothaithe - Ebla-Nimrud-Palmyra

Áras Justus Lipsius

14:30

Tacú leis an réigiún agus leis na dídeanaithe-gealltanais Londan a chur chun feidhme agus an bealach chun cinn

Óráid oscailte agus óráid dheireanach ó Johannes Hahn, Coimisinéir AE um Beartas Comharsanachta na hEorpa agus Caibidlíocht maidir le Méadú.
Bhí an Ghearmáin, Catar agus an Ríocht Aontaithe ina gcomhchathaoirligh ar an seisiún sin.

16:15

An tSiria - cúnamh daonnúil agus teacht aniar

Óráid oscailte agus óráid dheireanach ó Christos Stylianides, Coimisinéir AE um Chabhair Dhaonnúil agus Bainistiú Géarchéimeanna.
Bhí an Iorua agus Cuáit ina gcomhchathaoirligh ar an seisiún sin

18:00

Focal scoir

Christos Stylianides, an Coimisinéir Eorpach um Chabhair Dhaonnúil agus Bainistiú Géarchéimeanna

Athbhreithnithe go deireanach an 11/04/2017