Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an tSín, 01-02/06/2017

Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • 01-02/06/2017
  • An Bhruiséil

Bhí an 19ú cruinniú mullaigh déthaobhach ar siúl idir an tAontas agus an tSín ar an 1 agus an 2 Meitheamh sa Bhruiséil.

Rinne Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Donald Tusk agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Jean-Claude Juncker ionadaíocht thar ceann an Aontais Eorpaigh. Rinne an Príomh-Aire Li Keqiang ionadaíocht thar ceann na Síne.

Phléigh na ceannairí an caidreamh polaitiúil agus eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSín. D’athdhearbhaigh an tAontas agus an tSín a gcomhar i dtaca le dul i ngleic leis an athrú aeráide agus a dtacaíocht do Chomhaontú Pháras.

“Táimid ag cur dlús lenár gcomhar leis an tSín maidir leis an athrú aeráide. Rud a chiallaíonn go bhfuil dlúthpháirtíocht léirithe ag an tSín agus ag an Aontas inniu leis na glúine amach romhainn chomh maith le freagracht i dtaca leis an bpláinéad iomlán.”

An tUachtarán Donald Tusk ag an bpreasagallamh i ndiaidh an chruinnithe mullaigh idir an tAontas agus an tSín

Rinne na ceannairí tuairimí a mhalartú maidir leis na dúshláin a bhaineann le beartas eachtrach agus le slándáil, lena n-áirítear an staid ar Leithinis na Cóiré. Phléigh siad bealaí chun an comhar maidir le cearta an duine a fheabhsú ar an leibhéal déthaobhach agus idirnáisiúnta freisin.

Tionóladh cruinniú mullaigh gnó idir an tAontas agus an tSín agus an cruinniú mullaigh ar siúl.

Féach freisin:

Athbhreithnithe go deireanach an 06/06/2017