Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin, 06/07/2017

Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • 06/07/2017

Bhí an cruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin ar siúl ar an 6 Iúil sa Bhruiséil. Ag an gcruinniú mullaigh, d’fhógair na ceannairí gur tháinig siad ar chomhaontú polaitiúil maidir le margadh saorthrádála uaillmhianach idir tAontas agus an tSeapáin agus maidir le comhar polaitiúil níos dlúithe eatarthu a bheidh bunaithe ar luachanna comhroinnte, cearta an duine, an daonlathas agus an smacht reachta.

Rinne Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, agus Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh ionadaíocht thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú mullaigh.

Ghlac na ceannairí ráiteas i ndiaidh an chruinnithe mullaigh agus ráiteas maidir leis an gCóiré Thuaidh chomh maith.

Comhaontú um chomhpháirtíocht eacnamaíoch

Chomhaontaigh ceannairí an Aontais agus na Seapáine i bprionsabal go ndéanfaí comhaontú um chomhpháirtíocht eacnamaíoch. Leis an gcomhaontú sin cuirfear dlús leis an gcomhpháirtíocht trádála agus eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin trí aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann leis an méid seo a leanas:

  • rochtain ar na margaí le haghaidh earraí (ar a n-áirítear gluaisteáin agus táirgí déiríochta), seirbhísí agus infheistíocht
  • soláthar,, in earnáil an iarnróid agus in earnálacha eile
  • bearta neamhtharaife
  • cosaint tásc geografach
  • cearta maoine intleachtúla.

Beidh an comhaontú um chomhpháirtíocht eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin ina bhonn don tsaorthrádáil agus cóirthrádáil a chur chun cinn idir dhá gheilleagar atá ar na cinn is tábhachtaí ar domhan, agus diúltaítear leis do gach cineál caomhnaitheachta. Neartaíonn sé freisin tiomantas an Aontais agus na Seapáine comhoibriú ar bhonn níos dlúithe fós le go mbunófar caighdeáin nua idirnáisiúnta amach anseo.

“Cé go bhfuil daoine ag rá go bhfuil ré an leithliseachais agus an dínasctha ag druidim linn arís, táimid ag taispeáint nach amhlaidh an scéal. Nach gá don domhan dul céad bliain siar san am in aon chor. Agus ní gá. Ní gá gur mar sin a bheadh. Mar atá á chruthú againn in éineacht leis an tSeapáin.”

An tUachtarán Donald Tusk ag preasagallamh Chruinniú Mullaigh AE-an tSeapáin sa Bhruiséil

Cuirfidh na foirne caibidlíochta faoi seach clabhsúr ar an gcomhaontú ionas go mbeifear in ann na nósanna imeachta inmheánacha a thosú go luath, san Aontas Eorpach agus sa tSeapáin araon.

Comhaontú comhpháirtíochta straitéisí

Tháinig an tAontas agus an tSeapáin ar chomhaontú i bprionsabal freisin maidir leis an gcomhaontú comhpháirtíochta straitéisí. Leis an méid sin cuirfear creat ar fáil le haghaidh comhar níos dlúithe agus níos straitéisí fós idir an tAontas agus an tSeapáin.

Léirítear sa chomhaontú comhpháirtíochta straitéisí na luachanna comhroinnte agus na comhphrionsabail a bhfuil an chomhpháirtíocht idir an tAontas agus an tSeapáin bunaithe orthu, ar a n-áirítear cearta an duine, an daonlathas agus an smacht reachta.

“Ní hamháin go bhfuil meas againn ar bhunús sin na luachanna comhroinnte, táimid tiomanta, i gcomhréir leis an gcomhaontú comhpháirtíochta straitéisí, lena gcur chun cinn agus is mar thoradh ar an mbunús sin a rabhamar in ann an chaibidlíocht seo a thabhairt i gcrích. Agus níor chaill éinne, is é sin an rud is tábhachtaí.”

An tUachtarán Donald Tusk ag preasagallamh Chruinniú Mullaigh AE-an tSeapáin sa Bhruiséil

An Chóiré Thuaidh

Ag an gcruinniú mullaigh, d’iarr na ceannairí go nglacfaí gan mhoillRún nua ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le Daon-Phoblacht na Cóiré (DPRK), i ngeall ar dhiúracán balaistíoch a d’fhéadfadh raon idir-ilchríochach a bheith aige a bheith seolta le déanaí.

D’áitigh siad freisin ar DPRK fáil réidh leis na hairm núicléacha uile atá acu mar aon le hairm eile ollscriosta agus cláir diúracán balaistíoch atá acu agus dul i mbun idirphlé inchreidte leis an bpobal idirnáisiúnta.

Féach freisin

Athbhreithnithe go deireanach an 07/07/2017